Нижнікова Світлана Василівна

 • Кандидат історичних наук, викладач
 • Кандидатська дисертація «Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)» (2017 р.)

Контактна інформація:

 • s.v.nyzhnikova@karazin.ua
 • Профіль Researchgate
 • Профіль Orcid
 • Профіль Google scholar

Сфера наукових інтересів:

Історія освіти та культури в Україні ХІХ – поч. ХІХ ст., жіноча історія, гендерна історія, єврейські студії.

Головні публікації:

 • Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Х.: Майдан, 2018. 244 с.: іл.
 • Навчально-виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина ХІХ – початку ХХ ст.): світський та церковний компоненти // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. Вип. 18. С. 108–115.
 • Соціальний склад вихованок єпархіальних жіночих училищ України (середина ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Караізна. 2016. Серія «Історія». Вип. 51. С. 47–53.
 • Викладачі єпархіальних жіночих училищ України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): колективний портрет // Історична пам'ять. 2016. Вип. 34-35. С. 52–59.
 • Виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. 2016. Вип. 22. С. 39–43.
 • Єпархіальні жіночі училища України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у суспільній думці та історіографії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 25. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. Вінниця: Фоп Корзун Д. Ю., 2017. С. 357–361.
 • Навчальний процес в єпархіальних жіночих училищах Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Res Historica. 2017. No 43. С. 97–108.
 • Традиції та новації в системі управління духовними навчальними закладами Російської імперії (XVIII – початок ХХ століття) // Res Historica. 2017. № 44. С. 89-100.

 • System zarzadzania duchownymi instytucjami edukacyjnymi Imperium Rosyjskiego (XVIII – poczatek XX wieku): etapy zmian i transformacji // Dzieje biurokracji. 2018. Tom VII. С. 107-116.

Стажування, освітні та наукові програми:

 • Другий етап міжнародного семінару «Голокост від куль на окупованих територіях Радянського Союзу» (3-7 червня 2019 р., м. Париж, Франція).

 • Erasmus+ combined TEACHING and TRAINING STAFF MOBILITY (06 – 18 травня 2019 р., Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg, Germany).

 • Освітній курс "Геноцид євреїв Європи: історична перспектива та підходи до вивчення" (9-13 вересня 2018 р., Освітній комплекс "Будинок Ванзейської конференції", м. Берлін)

 • Перший етап Міжнародного семінару «Голокост від куль на окупованих територіях Радянського Союзу» (30-31 серпня 2018 р., Український інститут вивчення Голокосту «Ткума» та французький дослідницький та освітній центр Яхад ін Унум, м.Дніпро)

 • Освітній курс «Геноцид євреїв Європи: історична перспектива та підходи до вивчення» (25-27 травня 2018 р. Український центр вивчення історії Голокосту, м. Київ).

 • Стажування в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), реалізація проекту «Структура органів губернської влади в Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст.): функціонування та взаємодія» (10-30 вересня 2017 р.)

 • ІІ Літня школа для викладачів та аспірантів "Історія Голокосту та пам'ять в Україні" (3-13 липня 2017 р., м. Київ)
 • VI Літня школа «Соціальна думка Митрополита Андрея Шептицького» (26 червня — 03 липня 2016 р. Інститут релігії та суспільства Українського католицького університету, м. Львів).

 • 7-а міжнародна літня школа з історії освіти на базі Університету Гронінгену (Нідерланди, 9-12 червня 2016 р.).

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Освіта як феномен культури (на матеріалах історії України)
 2. Історія України (практичні заняття)