Іващенко Вікторія Юріївна

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Мемуари професорів та студентів з історії Харківського університету ХІХ – поч. ХХ ст.» (2004 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів: мемуаристика, історія університетської освіти, усна історія, гендерна історія, історія м. Харкова, музеєзнавство.

Наукові проекти:

 • Учасник проекту «Університетська наука й освіта в Україні в ХІХ–ХХ ст. (на матеріалах Харківського університету)» (Державний бюджет МОН, 2004 –2013 рр., періодично)
 • Учасник Міжнародного наукового проекту «Трансфер і адаптація університетської освіти в Росії другої половини XVIII – першої половини ХІХ ст.» (Фонд Герди Хенкель, 2008 – 2010 рр.)
 • Керівник проєкту «Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців» (КІУС, Університет Альберти, 2016 р.)
 • Співавтор (разом з Ю. А. Кісельовою) проєкту «ʺРух на Західʺ: українські вчені в умовах вимушеної міграції (2014–2023 рр.)» (Інститут історії науки імені Макса Планка, 2022–2023 рр.).

Головні публікації:

 • Харківський університет ХІХ – початку ХХ с. у спогадах його професорів та вихованців: У 2 т. / Укл. Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв. С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Вступ. стаття В. Ю. Іващенко; Наук. ред.: С. І. Посохов. Харків, 2008–2010. Т. 1–2.
 • Історія солодкого життя. Нариси з історії виробництва солодощів у Харкові / В. Ю. Іващенко, О. С. Марченко; За ред. А. А. Коваленко. – Харків: РА «Іріс», 2010. – 240 с.
 • Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців / уклад. В. Ю. Іващенко, О. І. Красько, Ю. А. Кісельова, С. М. Куделко, С. І. Посохов, Л. Ю. Посохова, Є. С. Рачков; вступ. стаття В. Ю. Іващенко, О. І. Красько, наук. ред. В. Ю. Іващенко. Харків: ХНУ імені В. Н.Каразіна, 2016.
 • Символы и эмблемы Харьковского университета: проблемы типологии и эволюции / С. Посохов, В. Иващенко // Znaki i symbole w prestrzeni publicznej od średniowiecza do czasów współczesnich / pod. red. A. Jaworskiy, R. Jopa i K. Madejskiej. Warszawa, 2016. S. 113–124.
 • Образи «Учителя» та «Учня» в автобіографіях істориків ХІХ – початку ХХ ст. // Харківський історіографічний збірник. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. Вип. 17. С. 65–75.
 • Конструювання «життєвого шляху» в автобіографіях українських істориків ХІХ – початку ХХ ст. // Історіографічні дослідження в Україні: Зб. наук.праць. 2018. Вип. 29. С. 50–65.
 • Пошуки національної ідентичності в університетському середовищі (на матеріалах спогадів про Харківський та Київський університети першої половини ХІХ ст.) // Дриновський збірник. 2018. Т. 11. С. 205–212.
 • «Събитията от живота» в епистоларното наследство на Марин Дринов (Харковският период) // Списание на Бъгарската академия на науките. 2018. № 5. С. 27–34.
 • Обличчям до світу: історія міжнародних зв’язків Каразінського університету / кол. авт.; за ред. проф. В. С. Бакірова. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019.
 • Класика, що випереджає час: до 215-річчя Каразінського університету / редкол.: В. С. Бакіров (гол. ред.) та ін.; кол. авт. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020.

Почесні відзнаки:

 • Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців (2005 р.)

Стажування,освітні та наукові програми:

 • Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників ХНУ імені В. Н. Каразіна «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі» (2013 р.)
 • Стажування в Харківському історичному музеї (2018 р.)
 • Стажування в Національному музеї Любліна (Республіка Польща) (2022 р.)
 • Erasmus+. Staff mobility for Training between Karazin Kharkiv National University and University of Gdansk, Faculty of History (June 19–24, 2023, Gdansk, Poland).

Навчальні курси, що викладаються:

1. Спеціальні історичні дисципліни

2. Методика викладання історії в школі

3. Спецкурс «Інновації в музейній справі»

4. Спецкурс «Історична пам’ять і історична політика»

5. Спецкурс «Проблеми менеджменту в архівах та музеях»

6. Спецкурс «Усна історія: теорія та практика»

7. Керівник факультетської педагогічної практики