Іващенко Вікторія Юріївна

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Мемуари професорів та студентів з історії Харківського університету ХІХ – поч. ХХ ст.» ( 2004 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів: мемуаристика, історія університетської освіти, усна історія, гендерна історія, історія м. Харкова, музеєзнавство.

Наукові проекти:

 • Учасник проекту «Університетська наука й освіта в Україні в ХІХ – ХХ ст. (на матеріалах Харківського університету)» (Державний бюджет МОН, 2004 – 2013 рр., періодично)
 • Учасник Міжнародного наукового проекту «Трансфер і адаптація університетської освіти в Росії другої половини XVIII – першої половини ХІХ ст.» (Фонд Герди Хенкель, 2008 – 2010 рр.)

Головні публікації:

 • Харківський університет ХІХ – поч. ХХ с. у спогадах його професорів та вихованців: У 2 т. / Укл. Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв. С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Вступ. стаття В. Ю. Іващенко; Наук. ред.: С. І. Посохов. – Харків, 2008 – 2010. – Т. 1 – 2.
 • Профессора-иностранцы и местная среда в Харькове в начале ХIХ в. // ВХУ. – 2009. – 852: Історія. – Вип. 41. – С. 315-326.
 • Історія солодкого життя. Нариси з історії виробництва солодощів у Харкові / В. Ю. Іващенко, О. С. Марченко; За ред. А. А. Коваленко. – Харків: РА «Іріс», 2010. – 240 с.
 • Проблемы европеизации частного быта: семейные отношения и домохозяйство в профессорской среде Харькова в начале ХІХ в. // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. – 2011. – № 19. – С. 223 – 241.
 • Иностранные профессора российских университетов (вторая половина ХVIII – первая треть ХIХ в.). – М.: РОССПЭН, 2011. – 207 с. (автор 20 статей)
 • Образы профессоров ХІХ в. в воспоминаниях преподавателей и воспитанников Харьковского университета / В. Ю. Иващенко, С. И. Посохов // Мир историка. — Омск, 2011. — Вып. 7. — С.110—139. www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nzzpmv/2009_19_1/NZ!19(631-642).pdf
 • «Після нас старе слов’янське варварство повернеться»: професори-іноземці та проблеми європеїзації побуту в Російській імперії на початку ХІХ ст. // ВХУ. – 2011. - №882: Сер. Історія. – Вип. 44. – С. 80 – 87. http://www.history.vn.ua/journal/44_12/8.html http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIS_2011_982_44_10.
 • «Професорські» родини Харкова на початку ХІХ ст.: від укладання шлюбу до розлучення // Джерела локальної історії: Культурний побут городян ХVIII – першої половини ХХст.: Збірник наукових праць / Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України). – К., 2013. – С.206 – 219.
 • Цебриков Р. М. Путешествие из Петербурга в Харьков / сост., автор вступ. статьи и комментариев В. Ю. Иващенко. – Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 236 с. – (Серия «Джерелознавчі зошити»: Тетрадь 5). http://history.karazin.ua/themes/history/resources/33da092e12a42e5cec8b3fdbd65ec7e6.pdf
 • Идеал чиновника и российская действительность начала ХIХ века в записках Р.М.Цебрикова // ResHistorica. – 2015. – № 39. – S.59 – 69. journals.umcs.pl/rh/article/download/2222/1574

Почесні відзнаки:

Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців (2005 р.)

Стажування,освітні та наукові програми:

 • Наукове стажування в РДГУ (2013 р.)
 • Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників ХНУ імені В. Н. Каразіна «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі» (2013 р.)

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Спеціальні історичні дисципліни
 2. Методика викладання історії в школі
 3. Спецкурс «Архівний менеджмент»
 4. Спецкурс «Усна історія: теорія та практика»
 5. Керівник факультетської педагогічної практики