Волосник Юрій Петрович

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «Зародження нової буржуазії та розвиток приватнопідприємницької діяльності в Україні в 1920-ті – на початку 1930-х рр.» (2004 р.)

Контактна інформація:

Сфера науковихінтересів:

Історія економіки, військова історія, історія повсякденності, історія підприємництва.

Головні публікації:

 • «Нова буржуазія України та розвиток приватнопідприємницької діяльності на фінансовому ринку в роки НЕПу» (Х., 2002);
 • «Підприємці та приватне підприємництво в радянській державі в добу НЕПу» (Х., 2014);
 • «Історія міста Харкова ХХ ст.» (2004)
 • «Нариси повсякденного життя радянської держави в добу НЕПу» (К., 2010) (у співавторстві)

Стажування,освітні та наукові програми:

2013 р. ХНУ ім.. В. Н. Каразіна, центр післядипломної освіти.

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Історія СРСР та СНД. 1917 – початок ХХ ст. (загальний курс)
 2. Історія економіки та економічної думки (спецкурс)
 3. Джерелознавство (спецкурс)
 4. Історія вітчизняного приватного підприємництва (спецкурс)
 5. СРСР у Другій світовій війні (спецкурс)
 6. Історичні портрети діячів радянської держави (спецкурс)