Сорочан Сергій Борисович

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «ТоргівляВізантії IV ‑IX ст. Структура та організація механізмів обміну»(1998 р.)

Контактна інформація:

Сфера науковихінтересів:

Візантиністика, медієвістика, історія Церкви

Наукові проекти:

 • Керівник проекту «Byzantina Ukrainensia. Візантія та історія Церкви» (2011 – до сьогодні)
 • Головний редактор періодичного видання «Нартекс. Byzantina Ukrainensia».

Головні публікації:

 • Экономические связи античных городов Северного Причерноморья в I в. до н. э. – V в. н. э. (на материалах Херсонеса). – Х. : Вища шк. Изд-во при ХГУ, 1989. – 134 с.
 • Византия IV – IX веков: этюды рынка. Структура механизмов обмена. – Изд.2-е, испр. и доп. – Харьков: Майдан, 2001. – 476 с.
 • Херсонес – Херсон – Корсунь. Путешествие через века без экскурсовода. – К.: Стилос, 2003. – 240 с.
 • У истоков христианства в Юго-Западной Таврике: эпоха и вера. – К. : Стилос, 2005. – 182 с.
 • Жизнь и гибель Херсонеса. – Севастополь : Би-блекс, 2006. – 832 с.
 • Кримський Херсонес. Місто, хора, музей та околиці / Ред. Г.Р. Мак, Д.К. Картер. – Austin, TexasUSA, 2006. – XIX, 231 c.
 • Византия. Парадигмы быта, сознания и культуры. – Харьков: Майдан, 2011. – 952 с.
 • Історія Візантії. Вступ до візантиністики / За ред. д. і. н. проф. С.Б. Сорочана та д. і. н. проф. Л.В. Войтовича. – Львів: Апріорі, 2011. – 880 с.
 • Жития епископов Херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического. –Нартекс. ByzantinaUkrainensiа. – Харьков: Антиква, 2012. – 416 с.
 • Ремесло медиевиста. Основы научно-исследовательской работы. – Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 172с.
 • Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Очерки истории и культуры. Часть I–III / Харьков–Москва: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2013.

Почесні відзнаки:

Заслужений професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2010)

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Джерелознавство історії середніх віків
 2. Основи науково-дослідної роботи медієвіста
 3. Візантія: епоха, побут, менталітет
 4. Історія культури Європи. Середні віки