Павлова Ольга Григорівна

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Дослідження і викладання історії мистецтва у Харкові (XIX – поч. XX ст.)» (1998 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

історіографія, мистецтвознавство, музеєзнавство, пам’яткознавство, краєзнавство

Наукові проекти:

Організатор Науково-практичних семінарів «Луньовські читання» (з 2010 р.)

Головні публікації:

 • Викладання історії мистецтва у Харківському університеті в ХІХ – на поч. ХХ ст. // ВХУ. – 1998. – № 413 : Історія. – Вип. 30. – С. 121–127. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=8YMk8hIAAAAJ&citation_for_view=8YMk8hIAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
 • Наталівська колекція П. І. Харитоненка // Історія України: маловідомі імена, події, факти. – К., 1999. – С. 454–460.
 • Егор Кузьмич Редин – первый искусствовед Харьковского университета // Харьквоский исторический альманах. Приложение 3: Сборник статей, материалов и документов,посвященных 140-летию со дня рождения Е.К. Редина. – Х., 2003. – С. 3 – 12. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=8YMk8hIAAAAJ&citation_for_view=8YMk8hIAAAAJ:ufrVoPGSRksC
 • Внесок М.Д. Раєвської–Іванової у розвиток художньої освіти Харкова // Гендерна політика міст: історія і сучасність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Х., 2004. – С. 185–192.
 • Становлення мистецтвознавчої думки в Харкові в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. // ВХНУ. – 2005. – № 701 : Історія. – Вип. 37 – С. 18–26.
 • Харьковский художественно-промышленный музей. К истории создания // Россия и Украина: вместе или врозь : материалы междунар. науч. конф., Москва. – М., 2006. – С. 115–126.
 • Афанасій Федорович Луньов: ст., спогади, док., матеріали / упоряд. О. Г. Павлова. – Х., 2009. – 234 с. http://alumni.univer.kharkov.ua/wp-content/univerokukrcom/Lunev.pdf
 • Об’єкти всесвітньої культурної спадщини як маркери туристичної ідентифікації території // Туристичний імідж регіону : монографія / за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х., 2011. – С. 144–163.
 • Основи музейної педагогіки А. Ф. Луньова // «Луньовські читання». Матеріали науково-практичних семінарів (2010-2014 рр.). – Х., 2014. – С. 5 – 14. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=8YMk8hIAAAAJ&citation_for_view=8YMk8hIAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
 • Внесок Харківського університету в культурно-мистецький розвиток України // Харківський університет і українська культура : (До 210-річчя від часу заснування ХНУ імені В.Н.Каразіна) : монографія / передм. В. С. Бакірова : за ред. Ю. М. Безхутрого.–Х., 2015.–С. 234 – 250.

Почесні відзнаки:

 • Почесний член Всеукраїнської Спілки краєзнавства (2008).
 • Лауреат творчої премії міськвиконкому імені Дмитра Багалія у галузі краєзнавства (2010).

Стажування,освітні та наукові програми:

 • Стажування - Російський державний гуманітарний університет (2013)
 • Міжнародна студентська школа «Історико-культурна спадщина Єврорегіону «Слобожанщина» (2009-2013)

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Історичне краєзнавство
 2. Основи мистецтвознавства
 3. Історична антропологія
 4. Документознавство
 5. Археографія
 6. Комп’ютерна техніка в архівній справі
 7. Історія архівної справи
 8. Проблеми охорони і реставрації пам’яток