Вітальне слово

Дорогі друзі!

Історичний факультет готує фахівців за спеціальностями «Історія», «Археологія» та «Архівознавство». Серед випускників факультету чимало державних, громадських і політичних діячів, дипломатів, працівників правоохоронних органів та засобів масової інформації.

Загалом, студентам факультету читається більше 150 курсів та спецкурсів. Серед основних курсів, що викладаються на історичному факультеті, – «Історія первісного суспільства», «Археологія», «Етнографія», «Історія стародавнього Сходу», «Історія Давньої Греції та Риму», «Історія середніх віків», «Історія Західної Європи та Північної Америки нового часу», «Історія України», «Історія Росії», «Спеціальні історичні дисципліни», «Історична географія», «Основи історіографії», «Історіографія історії України та ін.».