Актуальні міжнародні проєкти і співробітництва

Назва проєкту, заходу, гранту

Строк

Короткий зміст

Учасники з боку факультету

Кафедри або інші підрозділи університету.

Міжнародні партнери

Стан виконання

1.1

Стипендія Центру діалогу
імені Юліуса Мєрошевського

вересень 2023 – січень 2024 р.

Стипендія надана для дослідження теми «Польські студенти в Харківському університеті ХІХ – початку ХХ ст.»

Індивідуальна стипендія

Посохов С.І.

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

-

Виконано

2.2

«Рух на Захід»: українські вчені
в умовах вимушеної міграції
(2014 – 2024) другий етап».
Грант «Документуючи Україну»
(Documenting Ukraine) 2023

грудень 2023 – травень 2024

Проєкт присвячений вимушеній міграції вчених з території проведення воєнних дій в Україні. Перша хвиля міграції розпочалася в 2014 році з території Донбасу та мала характер внутрішньої міграції, пов'язаної з переміщенням навчальних закладів та частини їхнього науково-викладацького персоналу на територію Центральної та Західної України. Друга хвиля почалася після 24 лютого 2022 року і переросла у міграцію до країн Європи. Метою проекту є, з одного боку, вивчення зміни стратегій виживання, побудови кар'єри в екстремальних умовах, ступеня солідарності та співпраці всередині наукової спільноти. З іншого боку, нас цікавитимуть мотиви та ступінь залучення представників приймаючих сторін щодо вимушених мігрантів. Методика проєкту передбачає збір та аналіз усноісторичних інтерв'ю з представниками вищих навчальних закладів України. На другому етапі проєкту ми зосереджуємся на дослідженні еволюції досвіду переміщених науковців, пов'язаного з планами побудови більш довгострокових стратегій. Нам цікаво виявити думку науковців про різницю української та європейських академічних спільнот, а також рефлексію респондентів щодо можливостей та складнощів імплементації їхнього досвіду в академічну практику української науки та освіти.

Іващенко В. Ю.

Кісельова Ю. А.

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Інститут гуманітарних досліджень у Відні (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM)

Виконується

3.3

Стипендія для запрошеної
дослідниці (VisitingFellow)

тема

"Проблеми ідентичності
українських вчених
вимушених мігрантів"

12-23 лютого 2024

Під час візиту в IOS Ю.А. Кісельова працювала над проблемою мігрантської ідентичності українських переміщених вчених. Завдання полягало в тому, щоб запропонувати типологію ідентичностей на основі способів, якими науковці будують свої автобіографічні наративи, аналізуючи самоідентифікацію, метафоризацію міграційного досвіду, емотивів та тематичні сюжети.

Індивідуальна стипендія

Ю.А. Кісельова

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Лейбніц Інституті досліджень Східної та Південно-Східної Європи

Leibniz Institute for East and Southeast European Studies, Regensburg, Germany

Виконано

4.4

Науковий проєкт «МІСТО І ВІЙНА:

руйнування, збереження та
переосмислення міської
культурної спадщини великих
міст Південно-Східної України
в період російської військової агресії»

05.2022 – 12.2024

«МІСТО І ВІЙНА» — міждисциплінарний проєкт з дослідження та переосмислення різноманітних аспектів міської культурної спадщини великих міст Східної та Південної України — Дніпра, Донецька, Запоріжжя, Одеси й Харкова — після початку війни на Донбасі 2014 р. і широкомасштабного наступу російських військ 2022 р.

Мета проєкту — зафіксувати погляди експертів (науковців, працівників музеїв, архівів та бібліотек, журналістів, письменників, художників, фотографів та ін.) на процеси руйнування, збереження та переосмислення міської культурної спадщини в Україні, спровоковані російською військовою агресією.

Проєкт являє собою відкриту мережу, до складу якої входять переважно викладачі й студенти українських університетів, які працюють у тісній співпраці заради розроблення нових підходів до культурної спадщини та забезпечення стійкого розвитку в Україні.

https://cityface.org.ua/

Керівник проєкту – Є.С.Рачков.

Проєкт колективний

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Канадський інститут українських студій Альбертського університету (Канада)

Виконується

5.5

Програма для дослідників з
України Індіанського університету
в Блумінґтоні (США)

08.2023 –08.2024

Науковий проєкт, присвячений дослідженню актуальних викликів, пов’язаних з переосмисленням культурної спадщини України в умовах російсько-української війни.

Є.С.Рачков

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Університет Індіани в Блумінгтоні (США)

Виконується

6.6

Віртуальна програма
для науковців DUSS

(DUSS - Disrupted Ukrainian
Scholars and Students)

11.2023 – 05.2024

Науковий проєкт, присвячений дослідженню різних аспектів охорони культурної спадщини України в умовах російсько-української війни.

Є.С.Рачков

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Альбертський університет (Канада)

Виконується

7.7

Дослідження теми
«Латиші на Харківщині
та українці у Латвії»

Безстроковий

Продовження збору матеріалів для другої книги «Латиші на Харківщині»

Куделко С. М.

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Академічна бібліотека Латвійського університету (м. Рига)

Виконується

8.8

Внесок давнього населення
Північного Причорномор’я
в формування генофонду
Сучасної Європи. Адаптація
та демографічні процеси
в Україні від мезоліту до сьогодення.

2015-2025

Вивчення ДНК зразків з археологічних пам'яток України.

Шрамко І. Б.

Проект колективний

Утевська О. М., д.б.н., кафедра цитології та генетики біологічного факультету Каразінського університету.

Естонський Біоцентр

Тартуський ун-т

(Естонія)

Виконується

9.9

Скляні вироби Лісостепової Скіфії

2021-2025

Вивчення скляних намистин з розкопок Більського городища

Шрамко І. Б.

Проект колективний

Задніков С.А., к.і.н.

ст.н.с.

Музей Природи Каразінського ун-ту

Туринський ун-т (Італія)

Виконується

10.10

Генетичне, соціальне та
культурне різноманіття
поселень залізної доби
в Українському лісостепу.

2023-

2028

Вивчення ДНК антропологоічного матеріалу некрополю Скоробір — одного з найбільших курганних могильників раннього залізного віку Східної Європи.

Шрамко І. Б.

Утевська О. М., д.б.н., кафедрацитології та генетики біологічного факультету Каразінського університету.

Задніков С.А., к.і.н., старший науковий співробітник Музею природи Каразінського університету

Інститут геноміки, факультет науки і техніки

Тартуський ун-т

(Естонія)

Виконується

11.11

Бурштинові шляхи
Центральної Європи
в ранньому залізному віці.

2024-2029

Вивчення виробів із бурштину за матеріалами розкопок некрополів Більського городища

Шрамко І. Б.

Задніков С.А., к.і.н., старший науковий співробітник Музею природи Каразінського університету

Інститут археології Чешської АН

(Чехія)

Планується

12.

Проєкт Жан Моне модуль
«Стале мислення та
підприємництво» (2022–2025 рр.)
101080031 – StepUp;

2022 - 2025

В межах проекту викладається курс (факультатив) для студентів Каразінського університету

Миколенко Д.В.

Кафедра нової та новітньої історії

Європейська комісія

Річний звіт подану до МОН

13.

Проєкт Жан Моне модуль
«Бізнес моделі для сталого
розвитку: виклики та
цифрова трансформація»
(2022–2025 рр.)
101085651 – BeSustainAbl

2022 - 2025

В межах проекту викладається курс (факультатив) для студентів Каразінського університету

Миколенко Д.В.

Кафедра нової ат новітньої історії

Європейська комісія

Річний звіт подану до МОН

14.

XI Дриновські читання

14-15. XI. 2024 р.;

Софія-Харків

Тема: «Україна та її сусіди: проблеми етногенезу, націотворення та міжнародні відносини в Центрально-Східній Європі (від доби Середньовіччя до епохи глобалізації)»; 9 секцій, 2 «круглих столи».

Станчев М.Г.,

Страшнюк С.Ю., Ченчик Д.В., Коваленко Т. М.

Кафедра нової та новітньої історії;

Центр болгаристики та балканських досліджень ім. М. Дринова

Болгарська академія наук: Інститут історичних досліджень; Інститут етнології та фольклористики;

Центр перспективних досліджень (CAS) – софійська філія

Виконується

15.

«Дриновський збірник», том 17

Упродовж року

Історія славістики та слов’янських країн

Станчев М. Г., Страшнюк С. Ю., Ченчик Д. В., Коваленко Т. М.

Кафедра нової та новітньої історії, Центр болгаристики та балканських досліджень ім. М. Дринова

Болгарська академія наук: Президія, Інститут історичних досліджень БАН, академічне видавництво «Проф. Марин Дринов»

Виконується

16.

Болгари на пострадянському
просторі в 3-х томах
(болгарською мовою)

Жовтень 2023 - лютий 2025 р.

Проект передбачає вивчення болгарської діаспори в Україні, Молдові і Казахстані: статистичний аналіз, біографії видатних болгар, історія болгарських міст і сел.

Станчев М.Г., грант індвідуальний

Кафедра нової та новітньої історії історичного факультету

Новий болгарській університет (департамент”Політичні науки”)

Виконується

17.

Християн Раковській:
політична біографія
(у співавторстві з
Г. І. Чернявським,
М. В. Тортики) (450 с.)

2023-2025

Проект “Історичний матеріалізм” передабачає публікацію відомих революціонерів європейського мащабу (Х. Раковьский - член II Інтернаціоналу)

Станчев М.Г., грант індвідуальний

Кафедра нової та новітньої історії історичного факультету

Видавництво “Brill” (м. Лейден, Нідерланди)

Виконується

18.

Спільний проект
«Поховальний обряд та
соціальна структура
черняхівської культури за
матеріалами могильника Війтенки»

з 2020 р.

Могильник черняхівської культури біля с. Війтенки – найбільший з досліджених у регіоні культури в дніпро-донецькому лісостепу (на 2021 р – 273 поховання). Проектом передбачено на основі детального аналізу поховань двох обрядових груп реконструювати соціальну структуру однієї черняхівської громади. Соціальна структура – не лише ієрархічний поділ, а також вікова, статєва, професійна належність населення. Також на основі аналізу археологічного матеріалу та стронцієвого аналізу зроблено спробу виявлення мігрантів у місцевому середовищі.

Навчально-дослідна лабораторія Германо-Слов’янської археологічної експедиції (керівник – професор кафедри історії Східної Європи М.В. Любичев)

Історичний факультет

Євразійський відділ Німецького археологічного інституту (Берлін, Німеччина) (д-р Е. Шультце)

Виконується: праця над колективною монографією, підготовка статей, доповіді на міжнародній конференції у м. Бохум (Німеччина) в грудні 2024 р.

19.

Emergency Assistance
to Jewish Studies
Scholars in Ukraine

2023-2024

Програма спрямована на підтримку єврейських студій в Україні. Учасники програми отримують доступ до електронних ресурсів Університету Фордхем та Нью-Йоркської публічної бібліотеки. Крім того, в рамках програми учасники беруть участь в онлайн-семінарах, організованих професором Магдою Тетер з Університету Фордхем. Учасники отримують безкоштовне річне членство в Асоціації єврейських студій (США).

Єремєєв П. В.

Кафедра історії Східної Європи

·American Academy for Jewish Research

·Association for Jewish Studies

Виконується

20.

Documenting, Recording
and Saving Ukrainian A
rchaeological Heritage

01.06.2023 –

червень 2024

Головна мета проєкту полягає у вивченні просторового розповсюдження знахідок черняхівських скляних посудин римського походження із використанням геоінформаційних систем. Другорядною його ціллю є створенні онлайн бази даних знахідок скляного посуду пізньоримського часу – початку доби Великого переселення народів на території України на основі платформи DigitalAtlasofInnovations (TOPOI)

Щепаченко В. І.

Кафедра історії Східної Європи, історичний факультет

Євроазіатський відділ Німецького археологічного інституту

Виконується

Проміжні результати виконання проєкту були представлені у доповідях аспіранта на конференціях: Archaeological Heritage between Carpathians and Caucasus (21-23 листопада 2023, Яси, Румунія) та Archeologia i numizmatyka Europy Wschodniej (18.03.2024, Варшава, Польща).

21.

Стипендія Центру
діалогу імені
Юліуса Мєрошевського

вересень 2023 – січень 2024 р.

Стипендія надана для дослідження теми «Польські студенти в Харківському університеті ХІХ – початку ХХ ст.»

Посохова Л.Ю.

Кафедра історії України

-

Виконано

22.

Архівознавчий об’їзд,
який організовує
Університет Кардинала
Стефана Вишинського
в Варшаві

Квітень 2025 р.

Участь групи студентів та молодих науковців ХНУ в Програмному Архівознавчому об’їзді на підставі Договору про Співробітництво Університету Кардинала Стефана Вишинського в Варшаві та Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Посохова Л.Ю.

Кафедра історії України

УніверситетКардинала Стефана Вишинського в Варшаві

Планується

23.

«Cities. Building. Culture.
Built Heritage in Post-Soviet
Urban Development”

2021-2024

Спільний дослідницький проект між Карлсруеським технічним інститутом (KIT), Аахенським університетом RWTH та Лейпцизьким університетом GWZO спрямований на розробку нових підходів до сталого управління культурною спадщиною на пострадянському просторі. Проект має форму міжнародного та міждисциплінарного діалогу на перетині культурних, історичних, соціальних, планувальних та екологічних наук. На прикладі окремих житлових кварталів досоціалістичної та соціалістичної епох кінця 19-го і 20-го століть проект досліджує цінності, пов'язані з теперішнім і минулим, які приписують житловій спадщині, що перебуває під різним ступенем загрози зникнення. Підходи до збереження пам'яток, міського планування та залучення громадськості аналізуються з точки зору їхньої ефективності для сталого розвитку житлової спадщини.

Любавський

Р. Г.

Кафедра історії

України

Leibniz-Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO) in Leipzig

Підготовка статті до спеціального випуску «Re-Evaluating Heritage, Rethinking Identity: Urban and Symbolic Transformations of Socialist-Era Residential Areas in Eastern Europe and Central Asia» міжнародного наукового журналу

«Europe-Asia Studies»

24.

Maria Reiche Welcome Grant

01.06.2023 – 31.05.2024

Інтеграція у німецьку наукову середу. Підготовка грантової заявки.

Грант індивідуальний. Нижнікова С. В.

Кафедра історії України

Chair of Methods in Empirical Social Research at the Dresden University of Technology (Germany)

Виконується

25.

Віртуальна дослідницька
стипендія «Голокост: політика,
пам’ять, репрезентації»

2024

Розробка курсу з вивчення історії Голокосту та його репрезентацій в політиці пам’яті, мистецтві та міжнародних відносинах для студентів Харківського національного університету імені В. Н. Карзіна на основі цифрових колекцій Меморіального музею історії Голокосту (Вашингтон, США)

Захарченко Є. Ю.

Кафедра історії України

United States Holocaust Memorial Museum’s Jack, Joseph and Morton

Mandel Center for Advanced Holocaust Studies (USA)

Виконується

26.

COST Action CA22145-
Обчислювальні методи
для вивчення спадщини
настільних ігор

(Computational Techniquesfor TabletopGamesHeritage)

29-30 січня 2024

Міжнародна конференція. Презентація результатів дослідження

Ручинська О.А., індивідуальний грант

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Нідерланди,

Лейденський університет

(Leiden University, Pieter de la Court Building, room SB.45, Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden, the Netherlands)

Виконано – 29-30 січня 2024

27.

Мегаріка III - Від Сицилії до Чорного моря: Новітні дослідження античних мегарських міст

(Megarika III – From Sicily to the Black Sea: Latest Research on Ancient Megarian Cities)

27-28 червня 2024

Міжнародна конференція. Презентація результатів дослідження

Ручинська О.А., індивідуальний грант

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Греція,

Афіни, Французька археологічна школа в Афінах

Планується

28.

26 Конгресс з історії Римського Лімесу

(The 26th Limes Congress)

8-14 вересня 2024

Міжнародна конференція. Презентація результатів дослідження

Ручинська О.А., індивідуальний грант

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Грузія, Батумі

Планується