Модуль Моне 2016-2019 рр.

Опис проекту модуля Моне

«Історія об’єднаної Європи: ідеї, проекти та інтеграція»

Цілі проекту:

 • реформування існуючих та впровадження нових курсів в університеті з пріоритетом на викладання та дослідження європейських студій;
 • поширення інноваційних методів навчання в університеті з урахуванням завдань реформування системи вищої освіти в Україні;
 • адаптація європейського досвіду у викладанні дисциплін європейських студій в університеті та регіоні;
 • розвиток міжкультурного діалогу і взаєморозуміння між Україною і партнерськими університетами й академічними організаціями країн ЄС.

Види активності:

 • реалізація курсу протягом 2016-2019 рр. на історичному факультеті .
 • проведення міжнародних наукових конференцій, регіональних методичних семінарів і круглих столів для студентів, дослідників, викладачів у галузі середньої та вищої освіти, державних службовців і представників громадянського суспільства з окремих проблем європейських студій;
 • розробка дидактичних і методичних матеріалів;
 • проведення спільних з європейським колегами досліджень та публікація їх результатів у наукових виданнях.

Компетенції та знання:

Реалізація модулю має на меті підвищення рівня знань та компетенції цільових груп за наступними напрямами:

 • історія ідей та проектів об’єднання Європи з урахуванням історичного контексту їх виникнення;
 • історія інтеграційних процесів в Європі у другій половині ХХ ст. – на початку XХI ст.;
 • дослідження трансформації, модернізації та досвіду інтеграції в ЄС країн Центрально-Східної Європи наприкінці ХХ – початку XXI ст.;
 • аналіз розвитку інституційної системи Європейського Союзу та ключових напрямів інтеграції на сучасному етапі;
 • ознайомлення з внутрішніми та зовнішніми викликами, з якими зіштовхнувся ЄС наприкінці ХХ – початку XXI ст.;
 • розвиток навичок самостійної роботи згідно концепції навчання упродовж життя, у тому числі за рахунок проблемно-орієнтованого підходу;
 • формування в учасників проекту критичного мислення та практичних навичок роботи в групових проектах, під час презентацій та захисту індивідуальних есе.

Орієнтовний результат:

 • розробка та впровадження нових курсів з європейських студій в університеті;
 • підготовка кваліфікованих викладачів з історії європейської інтеграції та Європейського Союзу;
 • обмін досвідом щодо впровадження нових технологій та методів навчання як між університетськими підрозділами, так і між навчальним закладами Харкова та інших міст України;
 • орієнтація молодих дослідників на європейські студії;
 • створення та зміцнення форм співробітництва за програмами «Еразмус+» університету з партнерськими організаціями України та ЄС;
 • реалізація проекту дозволить залучити до співпраці різні цільові групи, перш за все студентів, вчителів, державних службовців, представників громадянського суспільства, підвищити якість підготовки як існуючих, так і майбутніх фахівців в галузі освіти, розширити перелік курсів з європейських студій в регіоні.