Наука

На факультеті існує декілька наукових шкіл, що здійснюють дослідження за різними напрямками історичних досліджень від античних студій до сучасних міжнародних відносин. Одні з них відносяться до традиційних, що існують не один десяток років і налічують декілька поколінь дослідників, інші – нові, що сформувалися в останні роки.

Щорічна кількість друкованих праць співробітників факультету сягає 100 одиниць, значна частина яких публікується за кордоном. Історичний факультет є одним з основних центрів підготовки навчальної літератури. На факультеті видаються власні періодичні видання «Вісник ХНУ» (серія «Історія»), «Старожитності», «Харківський історіографічний збірник», «Дриновський збірник», «Актуальні питання вітчизняної та всесвітньої історії», «Нартекс. ByzantinaUkrainensis».

Важливим напрямом наукової роботи факультету є археологічні експедиції. Розкопки проводяться на території Харківської та Полтавської областей, а також у Криму. В університеті працює Музей археології та етнографії Слобідської України, Музей історії Харківського університету та чотири наукові центри, пов’язані з факультетом.

При факультеті діють Східно-регіональний відділ Центру пам’яткознавства НАНУ та Харківське історико-археологічне товариство.

На факультеті існує аспірантура та докторантура, успішно працює Спеціалізована рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Протягом всього періоду свого існування історичний факультет підтримував і підтримує тісні зв’язки з науковими закладами і колегами як України, так й інших країн – Болгарії, Греції, Німеччини, Польщі, Росії, США.

Студенти та аспіранти факультету мають широкі можливості для наукових відряджень та продовження навчання у закордонних університетах (програма Еразмус Мундус, двосторонні договори з університетами-партнерами, наукові конференції та студентські школи тощо).

Звіт із наукової роботи на історичному факультеті за перше півріччя 2015 р.