Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник молодих вчених

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Вип. 18

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Вип. 17.

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Вип. 16

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Вип. 15.

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Вип. 14.

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Вип. 13.

Актуальні проблеми вітчизяної та всесвітньої історії. - Вип. 12.

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Вип. 11.

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітної історії. - Вип. 10.

Головний редактор – доктор історичних наук, професор С. І. Посохов

Відповідальний секретар – кандидат історичних наук, Єремєєв П. В.
Адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків 61077, Україна, історичний факультет. Teл.: +38(057)707-55-43.

Електропошта: eremeev-pavel-v@mail.ru

Фахове видання з історичних наук. Перелік ВАК № 16 2005 р.
Періодичність видання: один раз на рік
Мови видання: українська, російська, англійська
Обсяг: до 20 тис. знаків з пробілами

Постійні рубрики
• Археологія
• Стародавній світ та середні віки
• Нова та новітня історія
• Історія України
• Історіографія та джерелознавство
Збірник є першим на території України фаховим виданням молодих вчених з історичних наук. У збірнику публікуються статті викладачів, аспірантів та студентів з проблем вітчизняної та всесвітньої історії, що репрезентують тематику історичних досліджень від найдавніших часів до сучасності. Висока якість публікації видання досягається шляхом ретельного відбору й рецензування представлених робіт, які здійснюють провідні вчені історичного факультету Харківського університету. Частими гостями збірника є молоді автори з Києва, Одеси, Дніпропетровська та інших міст України а також з-за кордону.

Вимоги до формлення рукописів статей.