Наукові проекти

     Наукові проекти, в яких беруть участь співробітники факультету.

     Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу

    • Міста є центрами культурної та етнічної взаємодії, різноманітних інновацій, від яких в індустріальну, а тим більше в постіндустріальну добу став залежати розвиток суспільства в цілому. Наша мета — здійснити комплексне міждисциплінарне дослідження символічного простору міст України, виявити їхні «обличчя» та схарактеризувати процеси трансформації ідентичності їхніх мешканців. Для дослідження були вибрані такі міста України: Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Одеса й Харків.
    • Сайт проекту "CityFace"


     Модуль Моне «Історія об’єднаної Європи: ідеї, проекти та інтеграція»

     Цілі проекту:

     • реформування існуючих та впровадження нових курсів в університеті з пріоритетом на викладання та дослідження європейських студій;
     • поширення інноваційних методів навчання в університеті з урахуванням завдань реформування системи вищої освіти в Україні;
     • адаптація європейського досвіду у викладанні дисциплін європейських студій в університеті та регіоні;
     • розвиток міжкультурного діалогу і взаєморозуміння між Україною і партнерськими університетами й академічними організаціями країн ЄС.