Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених

Наукове товариство історичного факультету існує з 1936 року та є найстарішим в України. Головною метою діяльності організації є сприяння розвитку наукового потенціалу студентів, всебічна підтримка їх творчої, наукової діяльності. Товариство допомагає студентам органічно поєднувати навчання та науково-дослідницьку роботу, відкриває шлях до міжвузівської, всеукраїнської та міжнародної співпраці молодих учених. Наукове товариство історичного факультету дає можливість історикам реалізувати свій творчий та дослідницький потенціал у галузі власних наукових інтересів, здобути неоціненний професійний досвід, знайти нових друзів. Діяльність товариства дозволяє студентам факультету робити перші кроки у світі наукових пошуків та сприяє формуванню творчої особистості дослідника.

Членом товариства може бути кожний студент історичного факультету, який успішно навчається, активно займається або прагне займатися науковою діяльністю у різних сферах історичної науки.

Наукове товариство історичного факультету щорічно проводить кілька конференцій – Краєзнавчу, «Каразінські читання», «Кирило-Мефодіївські читання». За підсумками конференцій видається фаховий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії», збірники тез наукових доповідей, представлених на «Каразінських читаннях». Члени Наукового товариства є активними учасниками міжнародних конференцій, неодноразовими переможцями конкурсів, олімпіад, здобувають стипендії та гранти для навчання за кордоном.

Куратор Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених історичного факультету:

Нижнікова Світлана Василівна, заступник декана з виховної роботи, викладач кафедри історії України

E-mail: s.v.nyzhnikova@karazin.ua

Контакти:

Адреса: 61022, Харків, майд. Свободи 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених історичного факультету.

E-mail: acebooksntistfak@gmail.com

Інформаційна сторінка в Facebook

Голова Наукового товариства студентів, староста Студентського наукового гуртка кафедри нової та новітньої історії

Кулік Олександр Олександрович, студент 5 курсу

Телефон: +380977850319

E-mail: aleksandr.kulik.9762@gmail.com

Інформаційна сторінка в Facebook

Заступник голови Наукового студентського товариства, староста Студентського наукового гуртка історії стародавнього світу та середніх віків «AD FONTES!»

Протасова Альона Вікторівна, студентка 4 курсу

Телефон: +380994779259

E-mail: alyonaprotasova1998@gmail.com

Інформаційна сторінка в Facebook

Секретар Наукового студентського товариства, староста Студентського наукового гуртка міжнародних відносин

Кот Анастасія Володимирівна, студентка 5 курсу

Телефон: +380963852454

E‑mail: anastasiiakot25@gmail.com

Інформаційна сторінка в Facebook

Студентський науковий гурток історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

Староста: Раков Дмитро Сергійович, студент 4 курсу.

Телефон: +30508688993

E-mail: rakovdimaevo9@gmail.com

Інформаційна сторінка в Facebook

Студентський науковий гурток кафедри історії України

Староста: Ваніна Марія Костянтинівна , студентка 2 курсу

Телефон:+380683987008

E-mail: vaninamariak@gmail.com

Інформаційна сторінка в Facebook

Студентський науковий гурток кафедри історії Східної Європи

Староста: Пугін Михайло Юрійович, студент 5 курсу

Телефон: +380973416526

E-mail: pugin.mihail.rus@gmail.com

Інформаційна сторінка в Facebook
Студентський науковий гурток мистецтвознавства

Староста: Арістархова Марина Олександрівна, студентка 4 курсу

Телефон: +380666802607

E-mail: marinaaristarkhova363@gmail.com

Інформаційна сторінка в Facebook

Студентський науковий гурток археології

Староста: Аргунова Анна Сергіївна , студентка 2 курсу

Телефон: +3050663757119

Інформаційна сторінка в Facebook

Студентський науковий гурток історії стародавнього світу та середніх віків «AD FONTES!»

Староста: Хижняк Ігор Анатолійович, студент 2 курсу

Телефон: +380996465128

E-mail: kurtkacobeina@gmail.com

Інформаційна сторінка в Facebook