Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених

Наукове товариство історичного факультету існує з 1936 року та є найстарішим в України. Головною метою діяльності організації є сприяння розвитку наукового потенціалу студентів, всебічна підтримка їх творчої, наукової діяльності. Товариство допомагає студентам органічно поєднувати навчання та науково-дослідницьку роботу, відкриває шлях до міжвузівської, всеукраїнської та міжнародної співпраці молодих учених. Наукове товариство історичного факультету дає можливість історикам реалізувати свій творчий та дослідницький потенціал у галузі власних наукових інтересів, здобути неоціненний професійний досвід, знайти нових друзів. Діяльність товариства дозволяє студентам факультету робити перші кроки у світі наукових пошуків та сприяє формуванню творчої особистості дослідника.

Членом товариства може бути кожний студент історичного факультету, який успішно навчається, активно займається або прагне займатися науковою діяльністю у різних сферах історичної науки.

Наукове товариство історичного факультету щорічно проводить кілька конференцій – Краєзнавчу, «Каразінські читання», «Кирило-Мефодіївські читання». За підсумками конференцій видається фаховий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії», збірники тез наукових доповідей, представлених на «Каразінських читаннях». Члени Наукового товариства є активними учасниками міжнародних конференцій, неодноразовими переможцями конкурсів, олімпіад, здобувають стипендії та гранти для навчання за кордоном.

Контакти:

Адреса: 61022, Харків, майд. Свободи 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених історичного факультету.

E-mail: sntistfak@gmail.com

Інформаційні сторінки Наукового товариства:

Facebook

Instagram
Telegram

Куратор Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених історичного факультету:

Нижнікова Світлана Василівна, к.і.н, заступник декана з виховної роботи, старший викладач кафедри історії України.

E-mail: s.v.nyzhnikova@karazin.uaГолова Наукового товариства студентів, староста студентського наукового гуртка археології

Поліна Павлюкова, студентка 4 курсу

Телефон: +380950540614

E-mail:dusty.crasher@gmail.com

ЗаступницяГолови Наукового товариства студентів

Варвара Турчан, студентка 2 курсу

Телефон: +380673684081

E-mail: turchanvarvara@gmail.com

Заступник голови Наукового товариства студентів з інформаційної роботи

Кабаргіна Варвара Олександрівна, студентка 4 курсу

Телефон: +380955447639

E-mail: kabarginmobile@gmail.com

Заступниця Голови Наукового товариства студентів

Марія Громакова, студентка 1 курсу

Телефон: +380505410851

E-mail: mashagrom04@gmail.com

Заступниця Голови Наукового товариства студентів

Єкатерина Коржавіна, студентка 1 курсу

Телефон: +380985516521

E-mail: korzavinaekaterina5q@gmail.com

Секретар Наукового студентського товариства

Маргарита Фірсова, студентка 4 курсу

Телефон: +380982681176

E‑mail: fursova.marg@gmail.com

Студентський науковий гурток історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

Староста: Валерія Рядинська, студентка 3 курсу

Телефон:+380673658353

E-mail: arel2104@gmail.com

Студентський науковий гурток кафедри історії України

Староста: Юлія Єременко, студентка 3 курсу

Телефон:+380995585347

E-mail: eremenkojulia8@gmail.com

Студентський науковий гурток кафедри історії Східної Європи

Староста: Вікторія Коваленко, студентка 5 курсу

Телефон:+380991517355

E-mail: kovalenko.v2210@gmail.com

Студентський науковий гурток мистецтвознавства

Староста: Серафима Кейс, студентка 1 курсу магістратури

Телефон: +380957378939

E-mail: serafima.keys7@gmail.com

Студентський науковий гурток історії стародавнього світу та середніх віків «AD FONTES!»

Олена Колесник, студентка 4 курсу

Телефон: +380965810201

E-mail: anshelika@meta.ua


Демиденко Анна Олексіївна,студентка 4 курсу

Телефон: +380996297056

E-mail: anrietta2001@gmail.com

Студентський науковий гурток Нової та Новітньої історії

Староста: Вячеслав Косінов, студент 3 курсу

Телефон: +380634388844

E-mail: kosinovvaceslav41@gmail.com

Студентський науковий гурток Міжнародних відносин

Староста: Владислава Кошельнік, студентка 4 курсу

Телефон: +380954649349

E-mail: v.koshelnik14392@gmail.com