Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених

Наукове товариство історичного факультету існує з 1936 року та є найстарішим в України. Головною метою діяльності організації є сприяння розвитку наукового потенціалу студентів, всебічна підтримка їх творчої, наукової діяльності. Товариство допомагає студентам органічно поєднувати навчання та науково-дослідницьку роботу, відкриває шлях до міжвузівської, всеукраїнської та міжнародної співпраці молодих учених. Наукове товариство історичного факультету дає можливість історикам реалізувати свій творчий та дослідницький потенціал у галузі власних наукових інтересів, здобути неоціненний професійний досвід, знайти нових друзів. Діяльність товариства дозволяє студентам факультету робити перші кроки у світі наукових пошуків та сприяє формуванню творчої особистості дослідника.

Членом товариства може бути кожний студент історичного факультету, який успішно навчається, активно займається або прагне займатися науковою діяльністю у різних сферах історичної науки.

Наукове товариство історичного факультету щорічно проводить кілька конференцій – Краєзнавчу, «Каразінські читання», «Кирило-Мефодіївські читання». За підсумками конференцій видається фаховий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії», збірники тез наукових доповідей, представлених на «Каразінських читаннях». Члени Наукового товариства є активними учасниками міжнародних конференцій, неодноразовими переможцями конкурсів, олімпіад, здобувають стипендії та гранти для навчання за кордоном.

Куратор Наукового товариства історичного факультету:

Єремєєв Павло Вікторович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Східної Європи

E-mail: eremeev-pavel-v@mail.ru

Контакти:

Адреса: 61022, Харків, майд. Свободи 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених історичного факультету.

E-mail: sntistfak@gmail.com

Інформаційна сторінка VK

Голова Ради Наукового товариства

Жидков Сергій Олегович, студент 5 курсу

Телефон: +38 0988584221

E-mail: zhidkov1995@mail.ua

Вчений секретар Ради Наукового товариства

Селегєєв Сильвестр Сергійович, студент 4 курсу

Телефон: +380933014643

E-mail: selegeev@mail.ua

Заступник голови Ради Наукового товаристваз організаційної роботи

Гнатченко Ганна Олексіївна, студентка 5 курсу

Телефон:+38 095 3262304

E-mail: anna.gnatchenko@mail.ru

Студентський науковий гурток кафедри історії України

Сторінка у соцмережі VK

Староста:Жидков Сергій Олегович, студент 5 курсу

Телефон: +38 0988584221

E-mail: zhidkov1995@mail.ua

Студентський науковий гурток історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

Сторінка у соцмережі VK

Староста:Селегєєв Сильвестр Сергійович, студент 4 курсу

Телефон: +38 093 3014643

E‑mail: selegeev@mail.ua

Студентський науковий гурток археології

Сторінка у соцмережі VK

Староста:Зміївська Аліна Геннадіївна, студентка 5 курсу

Телефон: +380960092329

Студентський науковий гурток кафедри історії стародавнього світу та середніх віків «AD FONTES!»

Сторінка у соцмережі VK

Старости:

Ємельянова Наталя Олегівна, студентка 5 курсу

Телефон: +38 063 8992168

E-mail: drakharblack@gmail.com


Мамонтова Катерина Сергіївна, студентка 4 курсу

Телефон: +38 063 3361260

E-mail: normanna8@mail.ru

Студентський науковий гурток кафедри нової та новітньої історії

Староста: Кулік Олександр Олександрович, студент 3 курсу

Телефон: +38 0977850319

Студентський науковий гуртокз історії міжнародних відносин

Сторінка у соцмережі VK

Староста: Міщенко Данило Олександрович, студент 4 курсу

Телефон: +38 063 6229454

E‑mail: daniel.mischenko@gmail.com

Студентський науковий гурток кафедри історії Східної Європи

Сторінка у соцмережі VK

Староста: Пугін Михайло Юрійович, студент 3 курсу

Телефон: +38 097 3416526

E-mail: pugin.mihail.rus@gmail.com