Наші студенти


На факультеті навчаються понад 400 студентів – здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" та "магістр" денної та заочної форми навчання. На факультеті діє студентське самоврядування, представлене Студентською радою факультету, Профспілкою студентів, аспірантів та докторантів, Науковим товариством студентів, Студентською радою студмімстечка. Студенти факультету беруть активну участь у факультетських, університетських та загальноукраїнських акціях та заходах. Студентське життя насичене та різноманітне, кожний може реалізуватися у сфері волонтерства, громадської активності, наукової діяльності та брати участь у конференціях, семінарах, презентаціях, публічних дискусіях, творчих конкурсах та спортивних змаганнях.

Владислав Андрющенко, студент 2 курсу магістратури.

Учасник 38-ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених "Краєзнавство та краєзнавці: досвід минулого та сьогоденні завдання (до 120-річчя від дня народження професора А. Г. Слюсарського)"(2020)

Учасник конкурсу наукових робіт молодих учених імені Б. А. Шрамка (2021): За участь у конкурсі нагороджений грамотою та заохочувальним призом.

Волонтер "Zorskiego Centrum Organizaciji Pozarządowych" (м. Жори, Польша. 2022).

Анна Аргунова, студентка ІІ курсу магістратури. Призерка Конкурсу наукових робіт молодих учених імені Б. А. Шрамка (2021 р., ІІ місце) за темою: «Поселення бондарихінської культури верхньої течії Сіверського Дінця». (Науковий керівник к.і.н., доц. Скирда В.В). Зараз Анна захищає Україну у складі 241-ї бригади Сил ТрО ЗСУ.

Анастасія Гончарова, студентка 1 курсу магістратури, учасниця міжнародного наукового проекту «CityFace: Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу».

Варвара Кабаргіна, студентка 1 курсу магістратури, переможниця YOUTH ESSAY COMPETITION: THE FIFTH CALL. Understanding Association Agreement between the EU and Ukraine, Moldova and Georgia вiд 3DCFTAs. Призерка Всеукраїнського конкурсу "Зберігаючи пам'ять про Голокост" (2021 р., ІІ місце).

Ірина Майорова, студентка 1 курсу магістратури, призерка Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України (2019 р., ІІІ місце), призерка VІІI Всеукраїнського студентського турніру з історії у складі команди історичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна (2019 р., ІІ місце).

Рядинська Валерія, студентка 4 курсу бакалаврату, староста студентського наукового гуртка «Історіографії, джерелознавства та СІД», учасниця міжнародного наукового проекту «CityFace: Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу».

Влада Сабадаш, студентка 2 курсу магістратури, призерка Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України (2019 р., V місце; 2018 р., ІІІ місце;). Призерка Всеукраїнського студентського турніру з історії у складі команди історичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна (2019 р., ІІ місце,2018 р., ІІІ місце). Учасниця XVIII міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна - 2020" (Секція "Історія") (Київ, 13 березня 2020 р.). Учасниця Міжнародної конференції молодих вчених "Каразінські читання" (Харків, 2019 р., 2018 р.). Учасниця XXXV Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених "Краєзнавство у вимірах сучасної науки" (Харків, 2017 р.).

Володимир Сидоренко, студент 3 курсу, призер Всеукраїнського студентського турніру з історії у складі команди історичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна (2019 р., ІІ місце). Учасник XXXVI Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених "Краєзнавство в системі історичного знання" (Харків, 2018). Учасник Науково-методичної конференції Конотопського інституту Сумського державного університету (секція "Краєзнавство та право") (Конотоп 2019).

Варвара Турчан, студентка 3 курсу. Голова Наукового товариства студентів, учасниця Конкурсу наукових робіт молодих учених імені Бориса Андрійовича Шрамка (2021 р.)

Ігор Хижняк, студент 2 курсу магістратури. Староста студентського наукового гуртка кафедри історії стародавнього світу та середніх віків «AD FONTES!». Призер Всеукраїнської олімпіади з військової історії (2020 р., I місце). Відзначений нагородою за найкращу доповідь на секції «Історія стародавніх Греції та Риму» 72-ї Міжнародної конференції молодих учених «Каразінські читання» (Харків, 2019 р.). Учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції х міжнародною участю «Питання сходознавства в Україні» (Харків, 2019 р.)

Доценко Марія, студентка 4 курсу. Стипендіат академічної стипендії Президента України у першому семестрі 2020/ 2021 навчального року. Учасниця XXVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Пріоритетні напрями розвитку науки" (2019), XXXIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Інновації в науці: сучасні виклики" (2019), Міжнародної конференції "IV International Scientific and Practical Conference "Priority directions of science development" (Lviv, Ukraine, 3-4 February 2020), Міжнародної конференції "IІ International Scientific and Practical Conference "Priority directions of science and technology development" (Kyiv, Ukraine, 25-27 October 2020).Тренер з підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до різних етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, команд учнів до різних етапів Всеукраїнських турнірів юних правознавців та юних істориків.