Навчання


Підготовка фахівця на історичному факультеті проводиться за такими спеціальностями: «Історія», «Архівознавство», «Археологія» та передбачає поєднання широкої гуманітарної підготовки з поглибленою спеціалізацією, що відбувається на відповідній кафедрі. Загалом викладачами факультету читається більше 150 курсів та спецкурсів, що охоплюють історію людства від давнини до сьогодення, під час викладання яких вивчаються сучасні концепції, методологiя та методи історичного дослідження.

Важливим елементом підготовки студента-історика є археологічна, музейно-архівна та виховна практики.

Чимало курсів розміщено в системі електронного навчання