Педагогічна практика

Студенти факультету на ІV та V курсах проходять обов’язкову педагогічну практику, яка забезпечує зв’язок між науково-теоретичною та практичною підготовкою студентів. Під час педагогічної практики студенти набувають досвіду роботи із дітьми та відточують педагогічну майстерність під керівництвом кращих педагогів.

Двотижнева педагогічна практика на IV курсі є пропедевтичною, вона покликана сформувати мотивацію для подальшого поглиблення знань з психології, педагогіки й методики.

Педагогічна практика на V курсі передбачена для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» (8 тижнів). Вона спрямована на вивчення педагогічних і організаційно-методичних засад навчально-виховного процесу, передбачає безпосереднє виконання посадових обов’язків учителя історії та класного керівника в середньому навчальному закладі, а для «магістрів» додатково – засвоєння основ педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі.

Пропонуємо переглянути спогади студентів, які проходили практику PDF

Робоча програма педагогічної практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

Методичні рекомендації щодо складання психологічного портрету учнів (IV курс)

Методичні рекомендації щодо складання психологічного портрету учнів (V курс)

Критерії оцінювання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Критерії оцінювання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр".

Орієнтовний зміст магістерської частини практики

Педагогічна практика студентів проходить в наступних середніх навчальних закладах м. Харкова: