Дисципліни у 2021-2022 н.р.

Мінойська цивілізація , Токарев А. М., к. і. н., доцент кафедри історії стародавноього світу та середніх віків.

Історія хрестових походів 2 курс, 3 семестр, Домановський А. М., к. і. н., доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків.

Православна Церква в історії Східної Європи 2 курс, 3 семестр, Єремєєв П. В., к. і. н., доцент кафедри історії Східної Європи.

Історіографія археології та видатні археологічні відкриття 2 курс, 3 семестр, Скирда В.В., к.і.н., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології.

Політика пам’яті у міському просторі України 3 курс, 5 семестр, Захарченко Є. Ю., к. і. н., старший викладач кафедри історії України.