Навчальні курси

Студенти, навчаючись на бакалаврській та магістерській програмі 032 "історія та археологія", вивчають наступні курси.

1 курс
Загальні курси
Історія України (до 1648 р.)

ст. викл., к.і.н. Захарченко Є. Ю.

Історія Стародавнього Сходу

доц., к.і.н. Ручинська О. А.

Етнологія

викл., к.і.н. Рачков Є. С.

Основи до- та ранньоісторичних досліджень

проф., д.і.н. Любичев М. В.

Історія первісного суспільства

доц., к.і.н. Скирда В. В.

Політична спадщина Київської Русі: від середньовіччя до ранньомодерного часу старш. викл., к.і.н. Кушнарьов С. С.
Історична географія

проф., к.і.н. Куделко С.М.

Історичне краєзнавство доц., к.і.н. Павлова О. Г.
Вступ до спеціальності проф., д.і.н. Посохов С. І., доц., к.і.н. Кісельова Ю. А.
Історія Греції та Риму доц., к.і.н. Д'ячков С. В.
Археологія

доц., к.і.н. Скирда В. В.

Історія української культури

проф., д.і.н. Посохова Л.Ю.

Історія України (1648-1800 рр.)

доц., к.і.н. Журавльов Д. В.

Іноземна мова (німецька, англійська, французька)

доц., к.ф.н. Бєлозьорова О. М., доц., Ступницька Н. М., доц., к.п.н. Руднєва І. С.

Курсова робота
Практика: археологічна
2 курс
Загальні курси
Антична культура

доц., к.і.н. Ручинська О. А.

Історія середніх віків (І-ІІ частина)

доц., д.і.н. Каріков С. А.

Історія Східної Європи модерної доби та новітнього часу

проф., к.і.н. Духопельников В. М.

Архівознавство

проф., д.і.н. Каплін О. Д

Філософія проф., д.і.н. Перепелиця О. М.
Історична антропологія

доц., к.і.н. Павлова О. Г.

Основи музеєзнавства

проф., к.і.н. Куделко С.М.

Основи мистецтвознавства

доц., к.і.н. Павлова О. Г.

Історія і медіа в Україні

доц., к.ін. Любавський Р. Г.

Історія України (1800-1861 рр.)

доц., к.і.н. Журавльов Д. В.

Спеціальні історичні дисципліни

доц., к.і.н. Іващенко В.Ю.

Академічне письмо доц., к.ф.н. Курушина М. А.
Історія середніх віків (ІІІ частина)

доц., д.і.н. Каріков С. А.

Історія України (1861-1917)

доц., к.і.н. Майстренко В. С.

Іноземна мова (німецька, англійська, французька) доц., к.ф.н. Бєлозьорова О. М., доц., Ступницька Н. М., доц., к.п.н. Руднєва І. С.
Міжфакультетські дисципліни
Історія археології та видатні археологічні відкриття

доц., к.і.н. Скирда В. В.

Історія художніх стилів

доц., к.і.н. Павлова О. Г.

Візульна історія: методи і підходи

викл., к.і.н. Рачков Є. С.

Історія емоцій доц., к.і.н. Кісельова Ю. А.

Курсова робота

Практика: музейно-архівна

3 курс

Загальні курси

Історія країн Азії та Африки в середні віки

доц., к.і.н. Д'ячков С. В.

Новітня історія України (1917-1939 рр.)

доц., к.ін. Любавський Р. Г.

Новітня історія України (1939-2016 рр.)

доц., к.і.н. Майстренко В. С.

Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу (І період)

ст. викл., к.і.н Крютченко М. Л.

Історія країн Західної Європи та Північної Америки (ІІ період)

доц., д.і.н. Миколенко Д. В.

Історія Центральної та Південно-Східної Європи (І частина)

проф., д.і.н. Любичев М. В.

Історія країн Азії та Африки нового часу (кінець XVI - початок ХХ ст.)

доц., к.і.н. Тумаков О. І.

Релігієзнавство проф., д.і.н. Каплін О. Д.

Історія Східної Європи модерної доби та новітнього часу (ІІ частина)

проф, д.і.н. Волосник Ю. П.

Іноземна мова за фахом. Початковий рівень (німецька, англійська, французька)

доц., к.ф.н. Бєлозьорова О. М., доц., Ступницька Н. М., доц., к.п.н. Руднєва І. С.

З 3 курсу студенти вивчають спеціальні курси залежно від того, яку кафедру вони обрали за власним бажанням для свої професійної спеціалізації.
Кафедра історії України
Джерелознавство історії України проф., д.і.н. Посохова Л.Ю.
Історична географія України доц., к.і.н. Майстренко В. С.
Генеза "українського питання" в Російській імперії (кінець XVIII - початок ХХ ст.) проф., д.і.н. Калініченко В.В.
Кафедра історіографії, джерелознавства та археології
Усна історія: теорія та практика доц., к.і.н. Іващенко В. Ю.
Історичне пам'яткознавство викл., к.і.н. Рачков Є. С.
Символізм у культурі викл., к.і.н. Рачков Є. С.
Кафедра історії Східної Європи
Археологічні джерела проф., д.і.н. Любичев М. В.
Джерелознавство історії країн Східної Європи проф., д.і.н. Потрашков С.В.

Кафедра нової та новітньої історії

Історія культури нового часу

ст. викл., к.і.н Крютченко М. Л.

Джерелознавство нової та новітньої історії доц., к.і.н. Коваленко Т. М.
Політика пам'яті в країнах Європи та Америки доц., д.і.н. Миколенко Д. В.
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Історія культури Європи: античний світ, середньовіччя

проф., д.і.н. Сорочан С. Б.

Джерелознавство історії середніх віків

проф., д.і.н. Сорочан С. Б.

Основи давньогрецької мови

доц., к.і.н. Ручинська О. А.

Міжфакультетські дисципліни

Християнство та війна в історії людства ст. викл., к.і.н. Єремєєв П. В.
Донбас. Історія і політика доц., к.і.н. Любавський Р. Г.
Основи дипломатії проф., д.і.н. Станчев М. Г.

Курсова робота

Практика: краєзнавча

4 курс

Загальні курси

Методика викладання історії в школі

доц., к.і.н. Іващенко В.Ю.

Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки (І частина)

доц., к.і.н. Ченчик Д. В.

Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки (ІІ частина)

доц., к.і.н. Страшнюк С. Ю.

Історія Центральної та Південно-Східної Європи (ІІ частина)

доц., к.і.н. Коваленко Т. М.

Історія міжнародних відносин

доц., к.і.н. Страшнюк С. Ю.

Антропологія простору міст України

доц., к.ін. Любавський Р. Г.

Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки новітнього часу

проф., д.і.н. Чувпило О.

Історіографія

проф., д.і.н. Посохов С. І.

Етнографія України доц., к.ін. Любавський Р. Г.
Методи історичного дослідження проф., к.і.н. Куделко С.М.

Студенти 4 курсу вивчають спеціальні курси залежно від того, яку кафедру вони обрали за власним бажанням для свої професійної спеціалізації.

Кафедра історії України

Історія українського мистецтва проф., д.і.н. Посохова Л.Ю.
Військова історія Слобідської України доц., к.і.н. Журавльов Д. В.
Освіта як феномен культури проф., д.і.н. Посохова Л. Ю.
Кафедра історіографії, джерелознавства та археології
Середньовічні старожитності Східної Європи доц., к.і.н. Скирда В. В.
Колекціонування, атрибуція та оцінка пам'яток історії та культури доц., к.і.н. Павлова О. Г.
Публічна історія доц., к.і.н. Кісельова Ю. А.
Кафедра історії Східної Європи
Історіографія історії Східної Європи проф., д.і.н. Потрашков С. В.
Методи археологічних досліджень проф., д.і.н. Любичев М. В.
Культура народів Східної Європи проф., к.і.н. Духопельников В. М.

Кафедра нової та новітньої історії

Міжнародне культурне співробітництво нового та новітнього часу

доц., к.і.н. Ченчик Д. В.

Історіографія нової історії

доц., к.і.н. Коваленко Т. М.

Історія культури новітнього часу

ст. викл., к.і.н Крютченко М. Л.

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Історія культури античних міст Північного Причорномор'я та Візантійської цівілізації

доц., к.і.н. Ручинська О. А.

Державний устрій Римської імперії

проф., д.і.н. Сергєєв І. П.

Практичний переклад доц., к.і.н. Токарєв А. М.

Практика: педагогічна

Дипломна робота

Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"

1 курс

Актуальні проблеми історії України

проф., д.і.н. Посохова Л.Ю. , доц., к.і.н. Майстренко В. С ., доц., к.і.н. Журавльов Д. В. , проф., д.і.н. Наумов С. О.

Методологія історичного дослідження

доц., к.і.н. Кісельова Ю. А.

Актуальні проблеми всесвітньої історії (І-ІІ частина) доц., к.і.н. Литовченко С. Д.
Актуальні проблеми всесвітньої історії (ІІІ період) проф., д.і.н. Станчев М. Г.
Методологія освіти в ХХІ ст.

доц., к.і.н Кісельова Ю. А.

Актуальні проблеми археології України (практикум) доц., к.і.н. Скирда В. В.
Актуальні проблеми археології України (ІІ частина) проф., д.і.н. Любичев М. В.

Кафедра історії України

Історія українського націоналізму

проф., д.і.н. Калініченко В. В.

Історія формування та розвитку Православної церкви України

доц., к.і.н. Майстренко В. С.

Історія повсякденного життя в Україні (1917-1991 рр.)

доц., к.ін. Любавський Р. Г.

Українська святкова культура в добу модернізації

доц., к.ін. Любавський Р. Г.

Євреї в УРСР: політичний та соціокультурний вимір

доц., к.ін. Любавський Р. Г.

Дисидентський рух

доц., к.ін. Любавський Р. Г.

Українсько-російські відносини: минуле і сучасність

проф., д.і.н. Калініченко В. В.

Національно-визвольний рух в Україні в ХХ ст.

проф., д.і.н. Калініченко В. В.

Кафедра історії Східної Європи

Основи поселенської та ландшафтної археології

проф., д.і.н. Любичев М. В..

Друга світова війна: східноєвропейський вимір

проф, д.і.н. Волосник Ю. П.

Сектанство в Східній Європі

викл., к.і.н. Єремєєв П.В.

Історія вітчизняного приватного підприємства

проф, д.і.н. Волосник Ю. П.

Проблеми археології пізнього Латену - римського часу Східної Європи

проф., д.і.н. Любичев М. В.

Актуальні проблеми археології (практикум)

проф., д.і.н. Любичев М. В.

НЕП у радянській державі: запровадження, перебіг, наслідки проф, д.і.н. Волосник Ю. П.
Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Бази даних в історичних дослідженнях культурної спадщини

викл., к.і.н. Рачков Є. С.

Історична пам'ять та історична політика доц., к.і.н. Іващенко В.Ю.
Проблеми менеджменту в архівах та музеях доц., к.і.н. Іващенко В. Ю.

Університетська культура в історичному вимірі

проф., д.і.н. Посохов С. І.
Предметні реконструкції в археології: реалії та міфи доц., к.і.н. Скирда В. В.
Скансени: сучасні практики створення відкритих експозицій археологічних пам'яток доц., к.і.н. Шрамко І. Б.
Інновації в музейній справі доц., к.і.н. Іващенко В.Ю.
Проблеми охорони, реставрації та популяризації пам'яток історії та культури доц., к.і.н. Павлова О. Г.
Основи екскурсології проф., к.і.н. Куделко С.М.
PR-технології в архівній справі проф., д.і.н. Посохов С. І.
Кафедра нової та новітньої історії
Актуальні проблеми Сходу в умовах деколонізації та глобалізації доц., к.і.н. Тумаков О. І.

Історія об'єднаної Європи: розвиток європейської ідеї від епохи Просвітництва до декларації Шумана

проф., д.і.н. Станчев М. Г.

Історія об'єднаної Європи: трансформація, модернізація та інтеграція країн Центрально-Східної Європи до ЄС доц., к.і.н. Ченчик Д. В.
Історія об'єднаної Європи: від співтовариств до Європейського Союзу проф., д.і.н. Станчев М. Г.
Новітня історіографія країн Західної Європи та США доц., к.і.н. Коваленко Т. М.
Країни євроатлантичного регіону в умовах глобалізації доц., к.і.н. Страшнюк С. Ю.
Кафедра стародавнього світу та середніх віків
Візантія: історія, побут, менталітет проф., д.і.н. Сорочан С. Б.
Історія релігій стародавнього світу доц., к.і.н. Ручинська О.А.
Історіографія античності та середніх віків доц., д.і.н. Каріков С. А.
Вступ до біблеїстики доц., к.і.н. Литовченко С. Д.
Історія раннього християнства доц., к.і.н. Ручинська О.А.

Практика: педагогічна

2 курс

Чинники успішного працевлаштування

доц., к.і.н. Кісельова Ю. А.

Глобальні проблеми сучасності

проф., д.і.н. Станчев М. Г.

Спецкурси
Виявлення, дослідження та зберігання археологічних пам'яток доби середньовіччя доц., к.і.н. Скирда В. В.
Голокост: політика, пам'ять, репрезентації

ст. викл., к.і.н. Захарченко Є. Ю.

Світова економіка та бізнес-історія

проф, д.і.н. Волосник Ю. П.

Історія світової економіки

проф, д.і.н. Волосник Ю. П.

Етнічний склад давнього населення України доц., к.і.н. Скирда В. В.

Дипломна робота