Крютченко Марія Леонідівна

 • Кандидат історичних наук, старший викладач
 • Кандидатська дисертація «Громадсько-політична, дипломатична та державна діяльність Драґана Цанкова»

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

Історія країн Європи, історія дипломатії, історія міжнародних відносин.

Головні публікації:

 • Крютченко М. Л. Либеральная «цанковистская» партия в условиях стамболовистского режима 1887–1894 гг.: основные направления деятельности. Дриновський збірник. 2013. Т. 6. С. 282–286.
 • Крютченко М.«Цанковистська» концепція вирішення болгарського національного питання (1883–1903 гг.): генезис, еволюція та реалізація. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вип. 2 (50). 2019. Чернівці, 2019. С. 65–70.
 • Крютченко М.Л. Драган Цанков: первый опыт государственного управления (март–декабрь 1880 г.). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». 2020. Вип. 1 (42). С. 169–175.
 • Крютченко М.Роль Драгана Цанкова в формировании коалиции «умеренных» либералов и консерваторов в Болгарии (1883–1885). Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет «Св. св. Кирил и Методий». 2020. Т. 4, Бр. 1. С. 394–405.
 • Крютченко М. Коаліція «цанковістів» та консерваторів як вимушений крок на шляху до влади. Збірник матерілів VІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ) від 24–25 травня 2019. C. 169–171.
 • Крютченко М. Проблеми и предимства на коалицията на "цанковисти" и консерватори. Материали от международната конференция «България и българите – събития, личности, идеи (XVIII–XX в.). Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2019. С. 149–154.
 • Крютченко М. Л.Розвиток Україно-болгарських дипломатичних відносин в нових політичних умовах (2014–2015 рр.). Європейська дипломатія у ХХІ столітті: матеріали IV науково-практичного круглого столу (м. Харків, 17 грудня 2021 року) / за ред. Л. В. Новікової, О. М. Доценко. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 62–67.

Стажування, освітні та наукові програми:

 • Стажування при Varna Free University "Chernorizets Hrabar" з курсу «Болгарська мова, історія та культура» (м. Варна, Болгарія; червень-липень 2012 р.).
 • Стажування з вивчення болгарської мови, історії та культури при Великотирновському університеті імені Св. Кирила та Св. Мефодія (м. Велико Тирново, Болгарія; липень 2013 р.).
 • Наукове стажування при Великотирновському університеті імені Св. Кирила та Св. Мефодія (м. Велико Тирново, Болгарія; липень 2019 р.).
 • Наукове стажування при Болгарській академії наук (м. Софія, Болгарія) (серпень 2019 р.).
 • Освітній курс у рамках проєкту Erasmus+ Модуль Жана Моне StepUp «Sustainability Thinking and Enrepreneurship» (м. Харків, Україна; жовтень-грудень 2022 р.).

Навчальні курси, що викладаються:

 • Історія країн Західної Європи та Північної Америки (І період).
 • с/к Історія культури Європи нового часу.
 • с/к Історія культури Європи новітнього часу.