Токарев Андрій Миколайович

 • Кандидат історичних наук
 • Кандидатська дисертація: «Витоки та становлення офіційної ідеології принципату Імператора Цезаря Августа» (2010 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

історія Пізньої Римської республіки та раннього Принципату; римські лексикографи

Наукові проекти:

Переклад і коментарі до праці Секста Помпея Феста «De significatu verborum» (2012-2016 рр.)

Головні публікації:

 • Место лозунга respublicarestituta и политики restitutio в политико-идеологическом урегулировании Октавиана 28-27 гг. до н.э. // Древности-2010: Харьковский историко-археологический ежегодник. – Харьков: НТМТ, 2010. – Вып. 9. – С. 37-49.
 • Становление официальной идеологии принципата императора Августа. – Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 268 с.
 • Место clupeus virtutis в пропаганде единоличной власти императора Августа // Древности-2012: Харьковский историко-археологический ежегодник. – Харьков: НТМТ, 2012. – Вып. 11. – С. 29-39.
 • Трактовка понятий «традиционализм» и «республиканизм» в современной историографии в связи с формированием официальной идеологии раннего Принципата в эпоху императора Августа // АМА. – 2013. – Вип. 16. – С. 141-147.
 • Римский император и греческий герой: самопрезентация Цезаря Августа среди римской аристократии / А. Н. Токарев // АДСВ. – 2014. – № 42. – С. 20-26.
 • Методические указания к практическим занятиям по истории древней Греции. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 96 с.
 • Історія стародавньої Греції та Стародавнього Риму: Методичні рекомендації з підготовки студентів до поточного контролю знань / О. П. Мартем’янов, А. М.Токарев. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 76 с.

Стажування,освітні та наукові програми:

ХНУ, Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, курс «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі»; сертифікат, 2016

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Історія стародавньої Греції та Риму (заочне відділення)
 2. Джерелознавство історії античного світу (основа перекладу латинських текстів)
 3. Практичний переклад латинських текстів
 4. Практичні заняття з «Історії Стародавнього Сходу», «Історії стародавньої Греції та Риму», «Історії середніх віків (I-II періоди), «Історії середніх віків (III період)