Коваленко Тетяна Миколаївна

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Польські біженці в Росії (серпень 1914 р. – листопад 1917 р.)» (2011 р.)
 • Член редакційної колегії наукових історичних журналів «Historický časopis» та «Дриновський збірник»

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

Історія Центральної та Південно-Східної Європи, полоністика, історія мистецтва, політика пам'яті, історіографія

Наукові та освітні проєкти:

 • 2021–2022 – Alumni Network Ukraine-Germany
 • 2020–2021 – Management of Internationalization and German-Ukrainian Academic Cooperation
 • 2018–2020 – Польська спадщина в Харкові в ХІХ–ХХ ст.: віртуальна мапа екскурсій (за фінансової підтримки Генерального Консульства Республіки Польща у Харкові)

Головні публікації:

 • Коваленко Т. Польська операція НКВС 1937–1938 рр.: «Справа Польського клубу» в Харкові. Південний архів. 2023. № 41. С. 47–55.
 • Коваленко Т. Меморіалізація спадщини Першої світової війни 1914–1918 рр. у монументальному мистецтві балканських країн. Дриновський збірник. 2022. Т. XV. С. 151–158.
 • Коваленко Т. Пам’ять про Першу світову війну 1914–1918 рр. у монументальному мистецтві Польщі. Проблеми слов’янознавства. 2021. № 70. С. 31–42.
 • Коваленко Т. Радянська репресивна політика 1930-х рр. в Україні (за матеріалами Державного архіву Харківської області) // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 2021. № 2 (56). С. 215–233.
 • Kovalenko T. War beyond the Frontline: Refugees in Internal Governorates of the Russian Empire during World War I // East European Historical Bulletin. 2021. Issue 18. P. 98–106.
 • Поляки Харківщини на тлі радянського тоталітарного режиму. Т.2. Долі поляків Харківщини у добу Великого терору (1937–1938 рр.): Збірник документів / за ред. Т. М. Коваленко, С. О. Сєрякова, передмова С.О. Сєрякова. Харків : Видавничий дім «В справі», 2021. 264 с.
 • Поляки Харківщини на тлі радянського тоталітарного режиму. Т.1. Долі поляків Харківщини у роки більшовицьких репресій в Україні: Збірник документів / за ред. Т. М. Коваленко, С. О. Сєрякова, передмова С.О. Сєрякова. Харків : Золоті сторінки, 2020. 180 с.
 • Коваленко Т. Польський слід у харківській архітектурі стилю модерн. Духовна культура України перед викликами часу : тези доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 квітня 2019 р.). Харків : Право, 2019. С. 73–76.

Стажування, освітні та наукові програми:

 • 2022–2023 – дослідницькі стипендії «Visiting fellow» і «Perspektywa badawcza Ukraina» Німецького історичного інституту у Варшаві, Польща
 • 2022 – сертифікатна програма «American Politics and Government» Українського католицького університету
 • 2022 – дослідницька стипендія «The Shevchenko Emergency Fund» Наукового товариства імені Шевченка в США
 • 2020 – «Організація підсумкового контролю знань з використанням дистанційного навчання на платформі LSM MOODLE», підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
 • Сертифікат володіння польською мовою на рівні В2 (Państwowy egzamin z języka polskiego jako obcego), 2023 р.
 • Сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2 (Pearson Edexcel Level I Certificate in ESOL International, CEF B2), 2020 р.

Навчальні курси, що викладаються:

 • Історія Центральної та Південно-Східної Європи
 • Спецкурс «Джерелознавство нової та новітньої історії»
 • Спецкурс «Історіографія нової історії»
 • Спецкурс «Новітня історіографія країн Західної Європи та США»