Коваленко Тетяна Миколаївна

 • Кандидат історичних наук
 • Кандидатська дисертація: «Польські біженці в Росії (серпень 1914 р. – листопад 1917 р.)» (2011 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

історія країн Центральної та Південно-Східної Європи, історія мистецтв

Наукові проекти:

 • Учасник проекту «Росія у Першій світовій війні», АНО «Видавництво «Політична енциклопедія» (Російська Федерація) – написання та редагування статей (2013–2014)
 • Учасник проекту «Польська спадщина в Харкові в ХІХ–ХХ ст.: віртуальна мапа екскурсій», Центр дослідження і популяризації польської спадщини на Слобожанщині та Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди за фінансової підтримки Генерального Консульства Республіки Польща у Харкові – написання та редагування статей (2018)

Головні публікації:

 • Січневе повстання 1863–1864 рр. очима польських живописців / Т. Лихачова // Польський альманах. – Вип. VІ (Січневе повстання 1863–1864: історія, люди, мистецтво: матеріали Міжнародного наукового симпозіуму, Харків, 2013 р. – Х.: Майдан, 2014. – С.74–92.
 • Допомога біженцям у Російській імперії за часів Першої світової війни: законодавчий аспект / Т. Лихачова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог : НаУОА, 2015. – Вип. 24. – С.153–158.
 • Організація релігійної допомоги польським біженцям у Російській імперії в роки Першої світової війни / Т. М. Коваленко // Дриновський збірник. – Т. VIII. – Харків; Софія: Видавництво Болгарської академії наук імені проф. Марина Дринова, 2015. – С. 322–327.
 • Польські комітети допомоги біженцям у Російській імперії в Першу світову війну / Т. Коваленко // Польський альманах. – Вип. VІІІ (1915 рік: війна, провінція, людина: україно-польські акценти: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму, Харків, 17 квітня 2015 р. – Х.: Майдан, 2016. – С. 158–171.
 • Фонд канцелярії курата Римо-католицької церкви в Державному архіві Харківської області: перспективи дослідження / Т. Коваленко, Л. Посохова // Поляки на Харківщині: огляд джерел (Серія «Джерелознавчі зошити». Зошит 6). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 19–28.

Стажування, освітні та наукові програми:

 • Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників ХНУ імені В. Н. Каразіна «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі» (2014 р.)
 • Курси англійської мови (рівень Advanced), Лінгвістичний центр факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2014 р.)

Навчальні курси, що викладаються:

 • Історія західних та південних слов’ян