Ченчик Дмитро Володимирович

 • Кандидат історичних наук
 • Кандидатська дисертація: «Ідея об'єднаної Європи та пошук шляхів її реалізації у 1945 – 1952 pp.» (2007 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

Історія європейської ідеї, інтеграційні процеси сучасності, регіональна політика ЄС на Балканах, міжнародне культурне співробітництво

Наукові проекти:

Учасник проекту «Історія Об’єднаної Європи: Ідея, Проекти та Інтеграція» (грант, Україна, 2016–2019 рр.)

Головні публікації:

 • Погляди Вінстона Черчілля щодо об'єднання Європи // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 701: Історія. – X., 2005. – Вип. 37. – С. 199-206.
 • До витоків європейської інтеграції: Гаазький конгрес 1948 року і утворення Ради Європи // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 728: Історія. – X., 2006. – Вип. 38. – С. 186-195.
 • Позиция лейбористского правительства Великобритании в отношении «плана Шумана» // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. –X., 2006. –Вип. 8. – С. 115-122.
 • Движения в поддержку единой Европы во второй половине 40-х гг. XX ст. // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин. –Луганськ, 2006. –Вип. 2. – С. 179-181.
 • Виникнення та початок діяльності уніоністських організацій у Західній Європі (1946 – 1947 pp.) // Збірник наукових праць: Серія «Історія та географія / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. –Харків, 2007. –С. 101-107/
 • Становление европейский федералистских движений в 1945 – 1947 гг. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 816: Історія. –X., 2008. –Вип. 41. –С. 301-310.

Стажування,освітні та наукові програми:

 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, сертифікат про підвищення кваліфікації на курсах «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі», захист дистанційного курсу «Інтеграційні процеси сучасності». Сертифікат про підвищення кваліфікації № 2401-363. 23.09 - 11.10.2013 р. наказ № 2401-3/479 А від 23.09.2013 р.
 • Історія Об’єднаної Європи: Ідея, Проекти та Інтеграція (History of the United Europe: Ideas, Projects and Integration), надалі іменована «діяльність» передбаченої умовами грантової угоди № 2016 – 1681/001 – 001 від 17 серпня 2016 р. відповідно до Програми Жан-Моне дія в рамках Програми Еразмус + (Проект № 574727-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2016-2019 рр.)

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Сучасна історія Західної Європи та Північної Америки (Iперіод);
 2. с/к «Інтеграційні процеси сучасності»;
 3. с/к «Міжнародне культурне співробітництво нового та новітнього часу»
 4. Трансформація, модернізація та інтеграція країн Центральної та Східної Європи на шляху до ЄС.