Миколенко Дмитро Валерійович

 • Доктор історичних наук, доцент
 • Тема докторської дисертації: «Політична спадщина Стефана Стамболова у болгарському державотворенні (1895–1920 рр.)» (2018 р.)

Контактна інформація:

Автор та співавтор понад 110 наукових та навчально-методичних публікацій, зокрема двох одноосібних монографій, навчального навчального посібника, член редакційної колегії наукових видань «Дриновски сборник», «Македонски преглед», «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія історія», «Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки», експерт НАЗЯО.

Сфера наукових інтересів:

 • політична історія країн Центрально-Східної Європи, політологія, політика пам’яті, історія міжнародних відносин

Наукові та освітні проєкти:

 • керівник проєкту Жан Моне модуль «Стале мислення та підприємництво» (2022–2025 рр.) 101080031 – StepUp
 • лектор проєкту Жан Моне модуль «Бізнес моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація» (2022–2025 рр.)101085651 – BeSustainAble
 • учасник проєкту міжнародної академічної мобільності DAAD JOUKRAINE (2022)
 • координатор проєкту Еразмус+ Жан Моне модуль «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія сучасний стан на погляд у майбутнє» 611665-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE (2019–2022).
 • учасник міжнародного наукового проєкту Інституту історичних досліджень Болгарської академії наук «Нації модерної і постмодерної доби и роль еліт в їх формуванні і розвитку» (2015–2016).

Почесні відзнаки:

 • Переможець ХХIобласного конкурсу «Вища школа Харківщини кращі імені» у номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» (2019 р.)
 • Премія за краще наукове дослідження у сфері болгаристики Харківського міського товариства болгарської культури (2018 р.)
 • Премія за краще наукове дослідження у сфері болгаристики Центру болгаристики і балканських досліджень ім. М. Дринова (2007 р.)
 • Премія імені М. Дринова Харківського міського товариства болгарської культури (2006 р.)

Стажування, освітні та наукові програми:

 • серпень 2022 року підвищення кваліфікації в Університеті Йорку (Велика Британія) за програмою English Language and Culture Online 2022: End of Programme Report ID: G9Hc-23K9-22N1
 • грудень 2021 р. участь у тренінгу Національного агентства спільно з Британським агентством QAA за підтримки British Council Україна “International Review Methodologies for Programme Accreditation” Professional Development Seminar for Experienced NAQA Accreditation Experts 0593/ 2021(QAA)
 • 15. 11. 2016 р. – 04. 11. 2016 р. – наукове стажування в Інституті історичних досліджень Болгарської академії наук.
 • 17. 03. 2014 р. – 30. 04. 2014 р. – підвищення кваліфікації на курсах «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі» Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 • 28. 10. 2013 р. – 27. 11. 2013 р. – наукове стажування на кафедрі історії Болгарії історичного факультету Софійського університету «Св. Климента Охридського».

Головні публікації:

 • Transfer of Knowledge about Football Infrastructure in Kharkiv and Sofia from the End of the 19th Till the Beginning of the 20th Centuries. History. Bulgarian Journal of Historical Education. Volume 30. Number 6. 2022. Pp. 620–631.https://doi.org/10.53656/his2022-6-4-tra (Scopus, Web of Science)
 • The Рroclamation of independence of Bulgaria on september 22, 1908 in the Еstimates of the Нistoriography of the Russian empire. BulgarianHistoricalReview. 2020. 1–2 issue. Рр. 146–158. (Scopus, Web of Science)
 • Страсті за Стамболовим: болгарське державотворення у 1895–1920 роках. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 804 с.
 • What Is the Political Legacy of Stephan Stambolov, How and Why Does It Have To Be Explored? BulgarianHistoricalReview. 2017. 1–2 issue. Рр. 205–217. (Scopus, Web of Science)
 • The influence of the political legacy of stefan stambolov on the functioning of the monarchic institution in Bulgaria (1895–1918). Bulgarian Historical Review. 2014. 3-4 issue. Рр.86-109. (Scopus, Web of Science)
 • Македонське питання у 1878–1919 рр. Навчальний посібник. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 120 с.
 • Правоцентристські партії у системі влади Князівства Болгарії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. 148 с.

Навчальні курси, що викладаються:

 • Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу (ІІ період)
 • Політика пам’яті в країнах Європи та Америки.