Миколенко Дмитро Валерійович

   • Доктор історичних наук, доцент
   • Тема докторської дисертації: «Політична спадщина Стефана Стамболова у болгарському державотворенні (1895–1920 рр.)» (2018 р.)

   Контактна інформація:

   Сфера наукових інтересів:

   політична історія країн Центрально-Східної Європи, політологія, політика пам’яті, історія міжнародних відносин

   Почесні відзнаки:

   • Переможець ХХI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини кращі імені» у номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» (2019 р.)

   • Премія за краще наукове дослідження у сфері болгаристики Харківського міського товариства болгарської культури (2018 р.).
   • Премія за краще наукове дослідження у сфері болгаристики Центру болгаристики і балканських досліджень ім. М. Дринова (2007 р.).
   • Премія імені М. Дринова Харківського міського товариства болгарської культури (2006 р.).

   Наукові проекти:

   • Координатор проєкту Еразмус+ Жан Моне модуль «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія сучасний стан на погляд у майбутнє» 611665-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE (2019–2022 рр.).

   • Учасник міжнародного наукового проекту Інституту історичних досліджень Болгарської академії наук «Нації модерної і постмодерної доби и роль еліт в їх формуванні і розвитку» (2015–2016 рр.).

   • Учасник спільного наукового проекту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Інституту історичних досліджень Болгарської академії наук «Центрально-Східна Європа між Євразійськими імперіями та Європейським союзом» (2007–2012 рр.)

   Головні публікації

   • Стефан Стамболов в оцінках історіографії країн Західної Європи та Північної Америки. Історіографічні дослідження в Україні. К.: НАНУ. Інституту історії України, 2019. Вип. 29. С. 66–79.

   • Борьба за политическое наследие Стефана Стамболова: внутреннее противостояние в Народно-либеральной партии Болгарии во время Первой мировой войны. Епохи. 2018. Том 26. № 1. С. 143–150.

   • К вопросу о «сотрудничестве» Болгарии с Османской империей в решении македонской проблемы (1895–1912 гг.). Македонски преглед. 2018. № 1. С. 47–68.
   • К вопросу о политике идентичности правительства Стефана Стамболова в Болгарии. Известия на института за исторически изследвания Българска академия на науките. Ролята на елитите в процесите на консолидирането на нациите и на националното строителство. 2017. Т. ХХХIV. С. 289–299.
   • Страсті за Стамболовим: болгарське державотворення у 1895–1920 роках. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 804 с.
   • What Is the Political Legacy of Stephan Stambolov, How and Why Does It Have To Be Explored? Bulgarian Historical Review. 2017. 1–2 issue. Рр. 205–217.
   • Влияние политического наследия Ст. Стамболова на функционирование монархического института в Болгарии (1895–1918 гг.). Bulgarian Historical Review. 2014. 3-4 issue. Рр.86-109.
   • Внешняя политика С. Стамболова и правительств Народно-либеральной «стамболовистской» партии Болгарии в оценке советской историографии периода НЭПА и Сталинского режима. Известия на института за исторически изследвания Българска академия на науките. Сборник в чест на проф. д. и. н. Стефан Дойнов. Т. ХХХI. 2014. С. 287-302.
   • Македонське питання у 1878–1919 рр. Навчальний посібник. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 120 с.
   • Правоцентристські партії у системі влади Князівства Болгарії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. 148 с.

   Стажування, освітні та наукові програми:

   • 15. 11. 2016 р. – 04. 11. 2016 р. – наукове стажування в Інституті історичних досліджень Болгарської академії наук.

   • 17. 03. 2014 р. – 30. 04. 2014 р. – підвищення кваліфікації на курсах «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі» Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

   • 28. 10. 2013 р. – 27. 11. 2013 р. – наукове стажування на кафедрі історії Болгарії історичного факультету Софійського університету «Св. Климента Охридського».

   • 15. 11. 2011 р. – 1. 12. 2011 р . – наукове стажування на кафедрі історії Болгарії історичного факультету Софійського університету «Св. Климента Охридського».

   Навчальні курси, що викладаються:

   • Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу (ІІ період)
   • Історія міжнародних відносин.
   • Історія культури Європи Нового часу.
   • Історія культури Європи Новітнього часу.
   • Політика пам’яті в країнах Європи та Північної Америки.