Єремєєв Павло Вікторович

Кандидат історичних наук, доцент

Кандидатська дисертація «Старообрядці Харківської губернії: соціальна структура та кількісні характеристики» (2014 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

Історія релігії, історія Східної Європи наприкінці XVIII – на початку ХХ ст., інтелектуальна історія, історіографія

Головні публікації:

 • Єремєєв П. В. Старообрядництво Харківської губернії: соціальні структури та статистика (1825-1917 рр.). Харків: Раритети України, 2018. 272 с.

 • Єремєєв П. В. Історія російського православ'я: спроба дистанційованого погляду (рец. на: Бремер, Томас. Церква та імперія. Нариси історії російського православ'я. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2018) // Україна Модерна. Число 25, 2018. С. 364-374

 • Єремєєв П. В. Герменевтичне коло та (не)можливість політкоректності: термінологічна проблема у дослідженнях з історії релігії // Науковий щорічник "Історія релігій в Україні" / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. Львів:"Логос", 2019. Вин. 29. С. 3-17.

 • Єремєєв П. В. (у співавт.) Класика, що випереджає час: до 215-річчя Каразінського університету / ред-кол. : В. С. Бакіров (гол. ред.) та ін. ; кол. авт. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 212 с. [Єремєєв П. В. Харків як університетське місто. – С. 72-85].

 • Єремєєв П. В. Заводські та шахтарські поселення Донбасу та Придніпров’я у глобальному контексті.Рецензія на: Куліков, Володимир.Підприємства й суспільство в заводських і шахтарських поселеннях Донбасу та Придніпров’я в 1870–1917рр. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. // Україна Модерна. 2020. № 28. «Непотрібні люди»: злочин, суд, (не)пам’ять. С. 470-480.

 • Єремєєв П. В. Події міської історії в путівниках по Харкову // У пошуках обличчя міста: Практики саморепрезентації міст України в індустріальну та постіндустріальну добу / заг. ред. В. Кравченка та С. Посохова. – Харків : Видавництво Точка, 2021. С. 132-154.

 • Єремєєв П. В. Руйнація культових споруд Харкова в період російської військової агресії: суспільне сприйняття та переосмислення культурної спадщини. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», вип. 62, 2022, с. 49-85. DOI: https://www.doi.org/10.26565/2220-7929-2022-62-02

 • Єремєєв П. В. Релігійні образи у наукових роботах Михайла Максимовича. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. 2022. Вип. 35. С. 51-66. DOI: https://doi.org/10.26565/2227-6505-2022-35-06

Почесні відзнаки:

 • Подяка Міністра освіти і науки України «за результативну роботу з учнівською молоддю та підготовку переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України» (2022 р.)

 • Диплом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за монографію «Старообрядництво Харківської губернії: соціальні структури та статистика (1825-1917 рр.)» (2018)

 • Лист подяки Голови Харківської обласної державної адміністрації «за невтомну педагогічну працю, формування духовного і творчого потенціалу учнівської молоді Харківщини» (2016)

 • Медаль «Франко Іван Якович» Національної академії наук України та Малої академії наук України «за особистий вагомий внесок у розвиток науки та освіти» (2016)

 • Лист подяки від Бориса Патон (Президента Національної академії наук України) та Станіслава Довгого (Президента Малої академії наук України) (2016)

Стажування, освітні та наукові програми:

 • 2022 – Fellowship for Ukrainian Scholars in Jewish Studies (The American Academy for Jewish Research, New York Public Library and Center for Jewish Studies at Fordham)
 • 2022 – Northwestern Buffett Institute's "Virtual Visitor" program
 • 2022 - Міжнародний науковий проект «МІСТО І ВІЙНА: руйнування, збереження та переосмислення міської культурної спадщини великих міст Південно-Східної України в період російської військової агресії» за підтримки Канадського інституту українських студій Альбертського університету (Едмонтон, Канада) (учасник дослідницької групи)
 • 2019–2021 – Міжнародний науковий проект «Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну та постіндустріальну добу» за підтримки Програми імені Ковальських та Програми вивчення сучасної України Канадського інституту українських студій Альбертського університету (Едмонтон, Канада) (учасник дослідницької групи).
 • 2017, 2020 – дослідницькі гранти Канадського інституту українських студій Альбертського університету (Едмонтон, Канада).
 • 2015 – Школа педагогічної майстерності Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання. Підвищення кваліфікації у галузі «Психологія і педагогіка вищої школи».

Навчальні курси, що викладаються:

 • Історія Східної Європи модерної доби та новітнього часу
 • Сектантство в Східній Європі (XVII - поч. ХХ ст.)
 • Християнство та війна в історії людства