Єремєєв Павло Вікторович

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація «Старообрядці Харківської губернії: соціальна структура та кількісні характеристики» (2014 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

Історія релігії, соціальна історія, кліометрика

Головні публікації:

 • Методы оценки достоверности статистики старообрядчества Российской империи в XIX – начале ХХ вв. (на примере Харьковской губернии) // Историческая информатика. Информационные технологии и математические методы в исторических исследованиях и образовании. – N 1-2-2015. - С. 73-97.
 • Старообрядчество XIX – начала ХХв. как тип социальной общности: внутренние и внешние границы (по материалам Харьковской губернии) // ДРИНОВСЬКИЙ ЗБІРНИК. ТОМ VIІI. // Харков – София, 2015. – С. 35-49.
 • «Число розкольників означалося навмання»? Динаміка офіційних даних щодо чисельності старообрядців Харківщини (1825-1917) // Старообрядницька культура та сучасний світ. Збірник наукових праць та матеріалів / Відпов. ред. та упор. С. В. Таранець. – К., 2016. – С. 76-127.
 • Соціальне дисциплінування як фактор посилення сектантських рис у релігійних спільнотах (на прикладі старообрядницьких общин Харківщини ХІХ – початку ХХ ст.) // Історія релігій в Україні: науковиий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича. – Львів, 2016. – Частина 1. Церковна історія. – С. 388-398.
 • Поляки и Польша в тексте города: мемориальные доски Харькова // Поляки на Харківщині: огляд джерел / гол. ред. С. І. Посохов. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 95-110.

Почесні відзнаки:

Лист подяки Голови Харківської обласної державної адміністрації «за невтомну педагогічну працю, формування духовного і творчого потенціалу учнівської молоді Харківщини»

Стажування,освітні та наукові програми:

 • Курси підвищення кваліфікації для науково-педагагічних працівників ХНУ імені В. Н.Каразіна «Технологіїї дистанційної освіти у вищому навчальному закладі»
 • Школа педагогічної майстерності Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання. Підвищення кваліфікації у галузі «Психологія і педагогіка вищої школи». (2015 р.)

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Історія Росії. ХІХ – початок ХХ ст.
 2. Російське старообрядництво (XVII – початок ХХІст.)
 3. Сектантство в Росії (XVII – початок ХХІ ст.)