Станчев Михайло Георгійович

       • доктор історичних наук, професор, Іноземний член Болгарської академії наук
       • докторська дисертація: «Доктор Кристю Раковський: державник, політик і дипломат. 1918 – 1941 рр.» (2012 р.)

       Контактна інформація:

       Сфера наукових інтересів:

       Актуальні проблеми історії європейських країн нового та новітнього часу, болгаристика, біографістика, історія болгарської діаспори.

       Наукові проекти:

       • «Болгари в Російській імперії, СРСР країнах Балтії та СНД». В 2-х томах. Автор і керівник проекту. Грант 1 тому – Державної Агенції болгар за кордоном уряду Болгарії (2009 р.). Грант 2 тому – суспільної організації «Конгрес болгар України» (2016). (Україна – Болгарія)
       • Учасник проекту «Історія Об’єднаної Європи: Ідея, Проекти та Інтеграція» (грант, Україна, 2016–2019 рр.).
       • Дриновській збірник: болгаро-український науковий проект Болгарської академії наук та Харківського національного университету імені В. Н. Каразіна. Щорічний грант Болгарської академії наук с 2013 року.

       Головні публікації:

       • В борьбе против самовластия: Х. Г. Раковский в 1927—1941 гг. [монографія ] / Чернявский Г. И., Станчев М. Г. — Харьков, 1993. — 324 с.
       • Между Москвой и Западом. Дипломатическая деятельность Х. Раковского: [монографія ] / В. И. Головко, М. Г. Станчев, Г. И. Чернявский . — Харьков: Око, 1994. — 384 с.
       • Д-р Кр. Раковски: политик, държавник, дипломат [монографія ] / М. Станчев. — София, АИ «Марин Дринов» на БАН, 2004. — 314 с.
       • Василий Каразин: живот и дейност [монографія ] / М. Станчев, Л. Георгиев, П. Чолов и др. — София: АИ «Марин Дринов», 2005. — 376 с.
       • Н. Н. Каразин. Дунав в пламъци / Дневник на корреспондента / Репортажи (1877—1878 г.) [Архєографічне видання] / М. Станчев, Л. Георгиев, Л. Владева. — София, 2008. — 250 с. (болг. мова).
       • Л. Д. Троцкий. Болгария и болгары [монографія ] / М. Г. Станчев, Г. И. Чернявский. — София: Акад. изд-во «М.Дринов», 2008. — 354 с.
       • Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ: Статистический сборник / М. Г. Cтанчев .— София, 2009. — Т. 1. — 618 с.
       • Жизненный путь Христиана Раковского. 1873 – 1941. Европеизм и большевизм: неоконченная дуэль: [монографія] / Г. И. Чернявский, М. Г. Станчев, М. В. Тортика-Лобанова. – М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2014. – 557 с.
       • Третя світова: Битва за Україну: [монографія] / Ю. Фельштинский, М. Станчев. – К.: Наш формат, 2015. – 465 с.
       • Третья мировая война. Битва за Украину / Ю. Фельштинский, М. Станчев. – Киев.: Наш формат, 2015. – 447 с.

       • Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ. – Том 2. Биографическая энциклопедия / М. Г. Станчев. – Х.: Контраст, 2016. – 592 с.
       • Фарс на крови / М. Г. Станчев, Г. И. Чернявский. – Харьков.: Око, 1997. - 286 с.

       • Ch. G. Rakovsky. First Steps in Paris: (from the Diplomatic Diary of the Soviet Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, October-November 1925) // Bulgarian Historical Review-Revue Bulgared Histoire. I-II. – Sofia. Publ House Bulgarian Acad SCI, 2019. - Р.198-245.

       • The Thorny Way of the Slovenian Statehood (1918-1941) // УІЖ, 2019. - Вип. 2. - С. 208-211.
       • From totalitarianism to democracy and national independence: a systematic analysis of post-communist transformation. // Bulgarian Historical Review-Revue Bulgared Histoire. I-II. – Sofia. Publ House Bulgarian Acad SCI, 2012. - Р. 220-222
       • Anti-Hitler coalition and Bulgaria (1941-1945) // Bulgarian Historical Review-Revue Bulgared Histoire. I-II. – Sofia. Publ House Bulgarian Acad SCI, 2009. - Р. 220-222.
       • Experience of disaster and survival: the fate of Jews of Bulgaria during WWII // Вопросы истории. – Москва, 2008. – № 1. С. 169-171.
       • Jurij Felsztinski, Michaił Stanczew. Trzecia wojna światowa? Bitwa o Ukrainę . Przekład Jerzy Redlich. Dom Wydawniczy Rebis. – Poznan, 2015. – 431 p.

       • Почесні відзнаки
       • Почесна відзнака Міністерства закордонних справ Болгарії «Золота лаврова гілка» за особистий внесок у розвиток болгаро-українських відносин (2001)
       • Почесний диплом Європейської бізнес-асоціації за особистий внесок у розвиток економіки України і євроінтеграційні процеси (Оксфорд, Велика Британія, 2003);
       • Почесна відзнака «За заслуги перед Болгарською академією наук» (2004);
       • Золота медаль Болгарської академії наук «М. Дринов» за внесок у розвиток болгаристики в Україні та країнах СНД (2006);
       • Медаль В. Н. Каразіна Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2015 р.)

       Стажування, освітні та наукові програми:

       • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, сертифікат про підвищення кваліфікації на курсах «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі», захист дистанційного курсу «Основи дипломатії». 02.03 по 17.04.2015 р. наказ № 2401-2/0342 від27.02.2015 р. (Сертифікат № 2401-601)
       • Історія Об’єднаної Європи: Ідея, Проекти та Інтеграція (History of the United Europe: Ideas, Projects and Integration), надалі іменована «діяльність» передбаченої умовами грантової угоди № 2016 – 1681/001 – 001 від 17 серпня 2016 р. відповідно до Програми Жан-Моне дія в рамках Програми Еразмус + (Проект № 574727-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2016-2019 рр.)

       Науковий редактор та укладач:

      • Архив Л. Д. Троцкого : в 3 т. Т. 1 / науч. ред. Г. И. Чернявский, Ю. Г. Фельштинский, М. Г. Станчев. — Х. : Око, 1999. — 456 с.
      • Архив Л. Д. Троцкого : в 3 т. Т. 2 / науч. ред. Г. И. Чернявский, Ю. Г. Фельштинский, М. Г. Станчев. — Х. : Око, 2001. — 476 с.

      • Архив Л. Д. Троцкого : в 3 т. Т. 3, ч. 1 / науч. ред. Г. И. Чернявский, Ю. Г. Фельштинский, М. Г. Станчев. — Х. : Око, 2002. — 432 с.

      • Архив Л. Д. Троцкого : в 3 т. Т. 3, ч. 2 / науч. ред. Г. И. Чернявский, Ю. Г. Фельштинский, М. Г. Станчев. — Х. : Око, 2002. — 484 с.

      • Василий Каразин: живот и дейност : [сборник] / съст. М. Станчев, А. Запрянова, Л. Георгиев, П. Чолов [и др.]. — София: «Марин Дринов», 2005. — 376 с.

      • Николай Каразин. Дунав в пламъци. Репортажи (1877-1878)/ Съст.: М. Станчев, Л. Владева, Л. Гергиев. София: Държавна агенция «Архиви», 2008. — 250 с.

      • Сборник по случай 170–годишнината от рождението на проф. Марин Дринов / под ред. на Илия Тодев, Михаил Станчев, Румяна Радкова, Сергей Страшнюк. — София: Марин Дринов, 2009. — 198 с.

      • Георгий Иосифович Чернявский : Биобиблиографический указатель/ cост.:Канистратенко Н. Н., Станчев М. Г., Евсеенко С. В. — Харьков: ХДАК, 2011. — 94 с.

      • Георгий Николаевич Попов — профессор Харьковского университета. Библиография. Воспоминания / сост. М. Г. Станчев, Ю. Ю. Полякова; научн. ред. С. Ю. Страшнюк; библиогр. ред. С. Б. Глибицкая. — Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. — 64 с.

      • Євген Петрович Пугач — професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (до 80-річчя від дня народження); бібліогр. показч. / уклад. М. Г. Станчев, Ю. Ю. Полякова; наук. ред. С. Ю. Страшнюк; бібліогр.ред. С. Б. Глибицька. — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. — 24 с.

      • Г. Чернявский, Л. Дубова. Ричард Никсон. – Харьков: Федорко, 2018. — 616 с.

      • Г. Чернявский, Л. Дубова. Джордж Маршалл. – Харьков: Федорко, 2018. — 680 с.

      • Навчальні курси, що викладаються:

       1. Глобальні проблеми сучасності;
       2. с/к «Історія об'єднаної Європи: ЄС в умовах глобалізації»
       3. Актуальні проблеми всесвітньої історії.