Кісельова Юлія Анатоліївна

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Становлення та розвиток історіографії як навчальної та наукової дисципліни в імператорському Харківському університеті» ( 2014 р.)

Контактна інформація:

 • yu.a.kiselyova@karazin.ua

 • 097 737 80 52

Сфера наукових інтересів:

історіографія, історія історіографії, історія університетів, історія емоцій

Наукові проекти:

Учасник проекту «Університетська культура в Українському інтелектуальному просторі (ХІХ – початку ХХІ ст.)» (2013–2014 рр.)

Головні публікації:

 • Историография и этика (харьковские сюжеты) // Харківський історіографічний збірник. – Харків, 2012. – Вип. 11. – С. 104–117.
 • Дисциплинизация историографии как эпифеномен профессионализации исторического знания (на материале императорского Харьковского университета) // Люди и тексты. Исторический альманах: «Заказ» на историю? Актуализация информационного пространства прошлого. – М. : Институт всеобщей истории РАН, 2014. – С. 219–241.
 • К вопросу об этическом измерении историографической критики (на матералах Императорского Харьковского университета) // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі. – Дніпропетровськ, 2014. – C. 211–222.
 • Становлення та розвиток історіографії в імператорському Харківському університеті : монографія. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 252 с.
 • Перспективи дослідження співтовариства істориків як «емоційного співтовариства» // Історик і влада. Колективна монографія / Відповідальний редактор В. Смолій; творчий керівник проекту І. Колесник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – С. 287 – 301.

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Вступ до спеціальності
 2. Методологія історичного дослідження
 3. Методологія освіти ХХІ ст.
 4. Публічна історія
 5. Чинники успішного працевлаштування за фахом