Захарченко Євген Юрійович

Кандидат історичних наук, старший викладач

Кандидатська дисертація "Родина парафіяльного священика Харківської єпархії у ХІХ - на початку ХХ ст." (2016 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

нова соціальна та культурна історія, «довге ХІХ століття», історія Православної церкви та духовенства, історична політика та студії з історії пам’яті.

Головні публікації:

  • Конструирование образа духовенства в украинских паремиях и проблема роли священника в позднеимперском обществе Российской империи. / Е. Ю. Захарченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер.: Актуальні проблеми історії України. – 2013. – № 25. – С. 36-41.
  • Родина священика та проблема парафіяльної реформи у суспільстві Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст. / Є. Ю. Захарченко //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. – Вип. 16. – Харків, 2013. – С. 108-115.
  • «We pour, because of this he drinks»: deviant behaviour of the parish clergy in the 19th century (on the material of Kharkiv diocese) / E. Yu. Zaharchenko // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1119. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Вип. 18. – Харків, 2014. – С. 76-79.
  • Соціальний статус та юридичне становище провінційного парафіяльного духовенства Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ ст. / Є. Ю. Захарченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Актуальні проблеми історії України. – 2014. – № 54. – С. 55-61.
  • Родина парафіяльного священика Харківської єпархії у ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія питання / Є. Ю. Захарченко // Харківський історіографічний збірик. – 2015. – № 14. – С. 150-159.
  • Między ustawodawstwem i rzeczywistością: życie codzienne rodzin duchowieństwa parafialnego diecezji charkowskiej w XIX – na początku XX wieku / J. Zacharczenko // Knowledge. Education. Low. Management. – Lodz [Poland], 2014. – №2(6). – Р. 170-180.

Стажування, освітні та наукові програми:

Навчальні курси, що викладаються: