Ховтура Анастасія Сергіївна

 • доктор філософії з історії та археології
 • Тема PhD дисертації: «Становлення та модернізація соціальної інфраструктури губернських міст Лівобережної України (кін. XVIII – поч. ХХ ст.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів: історична урбаністика, соціальна історія, історична антропологія

Головні публікації:

 • Ховтура А. Формування сфери побутового обслуговування губернських міст Лівобережної України (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Wschodni Rocznik Humanistyczny. 2020. № 4. S. 167-178. (Index Copernicus International).
 • Ховтура А. «Гарбологічна місія» Харківського міського самоврядування наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2020. № 58. C. 72-90.
 • Ховтура А. Розвиток інфраструктури та зміни соціального простору Харкова на межі ХІХ – ХХ ст. // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2020. № 57. С. 190-211.
 • Ховтура А. Діяльність органів міського самоврядування з розвитку комунального господарства губернських центрів Лівобережної України (ХІХ – поч. ХХ ст.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. 2019. № 22. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. С. 112-118.

Стажування, освітні та наукові програми:

 • 2018 р. – Семінар Німецько-української комісії істориків для молодих науковців «Глобальні та транснаціональні перспективи на історію України з ранньомодерного періоду до сучасності» (м. Ніжин).
 • 2016 р. – Програмний архівознавчий об`їзд (Інститут історії Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Польща).

Тематика курсових та дипломних робіт

 • Історія українських міст XVIII – поч. ХХ ст.
 • Історія екології XІХ – ХХ ст.
 • Міські спільноти XVIII – поч. ХХ ст.
 • Культурний ландшафт українських міст XVIII – поч. ХХ ст.
 • Трансформація міського простору українських міст XVIII – поч. ХХ ст.
 • Готельно-ресторанна інфраструктура українських міст XVIII – поч. ХХ ст.
 • Рекреаційні комплекси українських міст XVIII – поч. ХХ ст.
 • Санаторно-лікувальна справа в українських землях XVIII – поч. ХХ ст.