Тумаков Олександр Іванович

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Болгаро-советское сотрудничество на интеграционных объектах в СССР (1967–1985 гг.)» (1989 р.)

Контактна інформація:

 • o.i.tumakov@karazin.ua

 • (057) 7075547

Сфера наукових інтересів:

Нова та новітня історія Сходу, національні рухи у країнах Східної Азії наприкінці ХӀХ – на початку ХХ ст., модернізаційні процеси на Сході наприкінці ХVӀӀӀ – ХӀХ ст.

Головні публікації:

 • Новейшая история стран Восточной Азии (1945 ─ 2000 гг.) : Учебное пособие. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2001. – 180 с.
 • Цивилизации Востока в новое время // Сравнительная история мировых цивилизаций: учебник / отв. ред.: И. А. Краснова, И. В. Крючков, С. А. Польская. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – C. 186-207.
 • Цивилизации Востока в условиях распада колониальной системы и глобализации // Сравнительная история мировых цивилизаций: учебник / отв. ред.: И. А. Краснова, И. В. Крючков, С. А. Польская. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – C. 269-293.
 • Валковская трагедия 1812 г.: Анатомия конфликта (По материалам Государственного архива Харьковской области) // Дриновський збірник – 2012.- № 5. – С. 400-416.
 • Cходознавчі дослідження на кафедрі нової та новітньої історії ХНУ // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 1145: Серія «Історія». – Вип. 50. – Харків: 2015. – С. 72 – 85.

Почесні відзнаки:

«Медаль В. Н. Каразіна» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Стажування, освітні та наукові програми:

 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, сертифікат про підвищення кваліфікації на курсах «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі», захист дистанційного курсу «Історія країн Азії та Африки Нового часу». 18.11 - 06.12.2013 р. наказ № 2401-3/609 від 18.11.2013 р. (сертифікат № 2401-412)
 • Підготовка дистанційного курсу «Історія країн Азії і Африки Нового Часу (кінець ХVӀ – початок ХХ ст.)»

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Історія країн Азії і Африки Нового часу
 2. Новітня історія країн Азії і Африки, 1918—1945 рр.
 3. Сучасна історія країн Азії і Африки, 1945—2015 рр.
 4. с/к «Актуальні проблеми сучасного Сходу»
 5. с/к «Актуальні проблеми Сходу в умовах деколонізації та глобалізації»