Д’ячков Сергій Володимирович

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Особенности социально-политического развития античних городов Северного Причерноморья в I – III вв. н.э.» (1988 р.)

Контактна інформація:

 • dyachkovst@gmail.com
 • s.v.dyachkov@karazin.ua
 • +38-057-707-53-37; +38-057-702-00-85
 • Профіль Researchgate
 • Профіль Orcid
 • Профіль Google scholar

Сфера наукових інтересів:

Історія та археологія Північного Причорномор’я античної та середньовічної доби

Наукові проекти:

Начальник експедиції «Археологічні дослідження генуезької фортеці «Чембало» (1999 – 2014 рр.)

Головні публікації:

 • Історія стародавнього світу. Давня історія українських земель. 6 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. / С. В. Д’ячков, О.П. Мартем’янов – Х.: Вид-во «Ранок», 2006. – 336 с.
 • Всесвітня історія: підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / С. В. Д’ячков. – Х.: Вид-во «Ранок», 2015. – 224 с.
 • Всесвітня історія: підруч. для 8 класу загальноосв. навч. закладів / С. В. Д’ячков, С. Д. Литовченко. – Х: «Ранок», 2016 – 256 с.: іл.
 • «Арсенал» метательных снарядов генуэзской креп ости Чембало в Крыму // Российская археология. – 2008. - № 2. – С. 96-112.
 • The 15th Century Brigandine of a Crossbowman from the Genoese Fortress of Cembalo // Acta Militaria Mediaevalia. VII. – Krakow; Rzeszow; Sanok, 2011. – s. 175 – 190.
 • История средневекового Востока: Конспект лекций. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 420 с.: ил.

Почесні відзнаки:

 • «Відмінник освіти України»
 • медаль «Антон Макаренко»
 • медаль імені В. Н. Каразіна

Стажування,освітні та наукові програми:

Об’єднана археологічна експедиція «Чембало» (1999 – 2014 рр.)

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Історія країн Азії та Африки в середні віки
 2. Історія середніх віків
 3. Методика викладання історії стародавнього світу і середніх віків у загальноосвітній школі
 4. Соціальна утопія епохи Відродження