Викладачі

На сьогодні історичний факультет ХНУ є одним із найавторитетніших в Україні наукових навчальних центрів. Тут працюють 12 докторів наук, професорів, 28 кандидатів наук, доцентів. Серед викладачів факультету чимало таких, чия діяльність відзначена почесними званнями та нагородами.