Кушнарьов Сергій Сергійович

  • Кандидат історичних наук, доцент
  • Кандидатська дисертація: «Південне порубіжжя Російської держави наприкінці XVI‒XVII с. (на прикладі Середнього Пооскілля)» ( 2015 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів: історія Слобідської України, генеалогія.

Головні публікації:

  • Среднее Поосколье в оборонительной системе Российского государства на южном порубежье в 60-80-е гг. XVII века // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – Вип. 16. – С. 115–124.
  • К вопросу о заселении Среднего Поосколья во второй половине XVII в. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 17. – С. 98–107.
  • К вопросу о монастырской колонизации Среднего Поосколья в XVII в. (на примере Валуйского Успенского Николопристанского монастыря) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Вип. 123. Серія: Історичні науки.№ 10. – Чернігів, 2014. – С. 21–28.
  • К вопросу о социальном составе и материальном обеспечении валуйских станичников в первой половине XVII в. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. №1117. Серія «Історія». – Вип. 48. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 145–158.
  • Заселення Середнього Пооскілля українськими переселенцями в першій половині XVII ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2. – Ч.1. – С. 3–7.

Навчальні курси, що викладаються:

  1. Грошовий обіг в Давній Русі, Московській державі, Російській імперії в IX – поч. XX ст.
  2. Південне порубіжжя Російської держави в XVI‒XVIII ст.
  3. Історична урбаністика IX – поч. XX ст.