Куделко Сергій Михайлович

 • Кандидат історичних наук, професор
 • Кандидатська дисертація: «Построение материально-технической базы социализма в СССР (промышленное производство): современная советская историография» (1987 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

історіографія, теорія і методи історичного дослідження, історичне краєзнавство і музеєзнавство.

Наукові проекти:

Технічний виконавець проекту : держбюджетна фундаментальна тема «Університет і місто в Російській імперії (друга половина XVIII – перша половина ХІХ ст.)» (2001 - ); позабюджетна тема «Історичне краєзнавство» (2010)

Головні публікації:

 • Вихованці Харківського університету : біобібліогр. довід. / [авт.-уклад. Б. П. Зайцев, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко та ін.]. – Х. : Авто-Енергія, 2004. – 250 с.
 • Історіографічний словник : навч. посіб. для студ. іст. ф-тів ун-тів / С. І. Посохов, С. М. Куделко, Ю. Л. Зайцева [та ін.] – Х. : Східнорегіон. центр гуманіт.-освіт. ініціатив, 2004. – 320 с.
 • Історія міста Харкова XX століття / [кер. авт. кол. О. Н. Ярмиш]. – Х. : Фоліо ; Золоті сторінки, 2004. – 686 с.
 • Зі змісту: Розвиток культури та спорту [1917–1941 рр.]. – С. 277–292 ; Освіта. Наука. Культура [сер. 1950-х – поч. 1990-х рр.]. – С. 511–526.
 • Харківський університет в епоху реорганізації (1920–1933) / [С. М. Куделко, О. Л. Рябченко] // Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев [та ін.]. – Х., 2004. – Розд. 4. – С. 301–372.
 • Василь Назарович Каразін (1773–1842) / А. Г. Болебрух, С. М. Куделко, А. В. Хрідочкін. – X. : Авто-Енергія, 2005. – 336 с.
 • History of Ukraine: textbook for students of higher school / N. N. Savchenko, R. I. Filippenko, S. M. Kudelko [et. al.] ; ed. by S. N. Smolensky. – Kharkiv : Golden Pages, 2011. – 224 p.
 • Почесні члени Харківського університету : біогр. довід. 2-ге видання / [В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, О. С. Марченко та ін.]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна., 2015. – 356 с.
 • Вкарбовані в літопис науки / [уклад. С. М. Куделко, А. В. Григор’єв]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 208 с.
 • Харьков: хроника столетий / С. М. Куделко, Л. И. Тарасова. – Х. : САГА, 2010. – 304 с.
 • Город и война: Харьков в годы Великой Отечественной войны / [уклад. С. М. Куделко, С. І. Посохов, О. В. Дьякова]. – СПб. : Алетейя, 2012. – 568 с.

Почесні відзнаки:

 • орден «Нестора-літописця» (1999 р.)
 • подяка Президента України (2001 р.)
 • відзнака Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2003 р.)
 • почесна відзнака «За досягнення в розвитку культури і мистецтв» Міністерства культури і мистецтв України (2004 р.)
 • знак «За заслуги» Болгарської академії наук (2007 р.)
 • відзнака «Петро Могила» (2008 р.)
 • орден «1020-річчя Хрещення Київської Русі» (2009 р.)
 • почесна грамота Кабінета Міністрів України (2011)
 • медаль ім. В. Н. Каразіна (2011 р.)
 • грамота Верховної Ради України (2011 р.)
 • медаль Орлика за наукові досягнення Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2014)
 • Почесний громадянин м. Харкова (2016 р.)

Стажування,освітні та наукові програми:

2015 р. — Харківський історичний музей

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Історична географія
 2. Музеєзнавство
 3. Історична психологія
 4. Методи історичного дослідження
 5. Джерелознавство