Рачков Євген Сергійович

     • кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології
     • кандидатська дисертація «Емблеми класичних університетів України кінця ХХ – початку ХХІ ст.: генезис, класифікація, функції» (2016 р.)

     Контактна інформація:

     Сфера наукових інтересів:

     • візуальна історія, історична інформатика, міська історія, історія університетів Європи

     Наукові проекти:

     Головні публікації:

     • Рачков Є.С., Символи та емблеми класичних університетів України (кінець ХХ - початок ХХІ ст.). Харків, 2018.

     • Рачков Е.C., "Статусные отличия и ритуалы в знаковой среде классических университетов Украины конца XX - начала XXI вв." Dzieje Biurokracji, Том VIII, 2018, C. 189-210.

     • Rachkov Ye.S., "University Corporate Culture Investigation Using a Database Technology (Based on Materials of Ukrainian Classical Universities)," Humanistyka Cyfrowa. Badanie Tekstów, Obrazów i Dźwięku, Lublin, 2016, pp. 132-146.

     • Рачков Є.С., "Візуальна складова практик саморепрезентації класичних університетів України кінця ХХ - початку ХХІ ст." Wschodni Rocznik Humanistyczny, Том XII, 2015, С. 327-341.

     • Рачков Є.С., "Методи та підходи візуальної історії: аналіз історіографії," Харківський історіографічний збірник, Вип. 14, 2015, С. 27-41.

     • Рачков Е.C., "Документ в университетских ритуалах." Koło Historii, no. 16, 2015, С. 149-158.

     • Рачков Є.С., "Символи та емблеми Харківського університету кінця XX - початку XXI ст.: на шляху до створення нової корпоративної символіки." Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія "Історія", Вип. 48, 2014, С. 221-228.

     • Харківський університет (1917-1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців, уклад. В.Ю. Іващенко, Є.С. Рачков таін. Харків, 2016.

     Навчальні курси, що викладаються:

     Етнологія
     Символізм у культурі
     Бази даних в історичних дослідженнях культурної спадщини
     Історичне пам’яткознавство
     Археологія (практичні заняття)
     Візуальна історія: методи та підходи (міжфакультетська дисципліна)