Склад Вченої ради факультету

 • Волосник Юрій Петрович, д. і. н., професор кафедри історії Східної Європи
 • Духопельников Володимир Михайлович, к. і. н., професор, завідувач кафедри історії Східної Європи
 • Захарченко Євген Юрійович, к. і. н., завідувач навчальної лабораторії історичної інформатики, ст. викладач кафедри історії України, секретар Вченої ради
 • Іващенко Вікторія Юріївна, к. і. н., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології, директор Музею історії ХНУ імені В. Н. Каразіна
 • Калініченко Володимир Вікторович, д. і. н., професор, завідувач кафедри історії України
 • Каплін Олександр Дмитрович, д. і. н., професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології
 • Куделко Сергій Михайлович, к. і. н., професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології, директор Центру краєзнавства імені академіка П. Тронька
 • Кулік Олександр Олександрович, студент 2 курсу магістратури, голова Студентського наукового товариства, виборний представник студентів.
 • Кушнарьов Сергій Сергійович, к. і. н., доцент кафедри історії Східної Європи, заступник декана з навчальної роботи.
 • Литовченко Сергій Дмитрович, к. і. н., доцент кафедри історії стародавнього світу та сердніх віків, декан історичного факультету, голова Вченої ради
 • Любавський Роман Геннадійович, к. і. н., доцент кафедри історії України, заступник декана історичного факультету з наукової роботи
 • Любичев Михайло Васильович, д. і. н., професор кафедри історії Східної Європи
 • Наумов Сергій Олександрович, д. і. н., професор кафедри історії України
 • Нижнікова Світлана Василівна, к. і. н., ст. викладач кафедри історії України, заступник декана з виховної роботи
 • Посохов Сергій Іванович, д. і. н., професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології, заступник голови Вченої ради
 • Посохова Людмила Юріївна, д. і. н., професор кафедри історії України
 • Ручинська Оксана Анатоліївна, к. і. н., доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
 • Сальтевська Любов Павлівна, голова Профспілки працівників історичного факультету
 • Семибратська Анастасія Ігорівна, студент 2 курсу магістратури
 • Сорочан Сергій Борисович, д. і. н., професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
 • Станчев Михайло Георгійович, д. і. н., професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії
 • Страшнюк Сергій Юрійович, к. і. н., доцент кафедри нової та новітньої історії, директор Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова
 • Супрун Максим Олегович, студент 4 курсу, голова Студентської ради факультету
 • Тумаков Олександр Іванович, к. і. н., доцент кафедри нової та новітньої історії
 • Томашко Гнна Миколаївна, студент 4 курсу, голова Профспілки студентів, аспірантів і докторантів історичного факультету
 • Ховтура Анастасія Сергіївна, аспірант кафедри історії України, виборний представник від аспірантів та докторантів
 • Шрамко Ірина Борисівна, к. і. н., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології, директор Музею археології ХНУ імені В. Н. Каразіна
 • Наказ про затвердження складу Вченої ради
 • План роботи Вченої ради історичного факультету в І семестрі 2019/2020 н. р.