Склад Вченої ради факультету

 • Литовченко Сергій Дмитрович, к. і. н., доцент кафедри історії стародавнього світу та сердніх віків, декан історичного факультету (голова ради)
 • Посохов Сергій Іванович, д. і. н., професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології (заступник голови ради)
 • Захарченко Євген Юрійович, к. і. н., завідувач навчальної лабораторії історичної інформатики, ст. викладач кафедри історії України (секретар ради)
 • Волосник Юрій Петрович, д. і. н., професор, завідувач кафедри історії Східної Європи
 • Гребінник Андрій, студент 3 курсу
 • Духопельников Володимир Михайлович, к. і. н., професор, завідувач кафедри історії Східної Європи
 • Єрмак Єгор, студент 3 курсу
 • Зубрєва Анастасія Олексіївна, студент 4 курсу
 • Іващенко Вікторія Юріївна, к. і. н., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології, директор Музею історії ХНУ імені В. Н. Каразіна
 • Калініченко Володимир Вікторович, д. і. н., професор, завідувач кафедри історії України
 • Каплін Олександр Дмитрович, д. і. н., професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології
 • Короткова Єлизавета Вікторівна, студент 3 курсу, голова Студентської ради історичного факультету
 • Куделко Сергій Михайлович, к. і. н., професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології, директор Центру краєзнавства імені академіка П. Тронька
 • Кушнарьов Сергій Сергійович, к. і. н., ст. викладач кафедри історії Східної Європи, заступник декана з навчальної роботи.
 • Любавський Роман Геннадійович, к. і. н., доцент кафедри історії України, заступник декана історичного факультету з наукової роботи
 • Любичев Михайло Васильович, д. і. н., професор кафедри історії Східної Європи, завідувач Навчально-дослідної лабораторії Германо-Слов'янської археологічної експедиції.
 • Наумов Сергій Олександрович, д. і. н., професор кафедри історії України
 • Нижнікова Світлана Василівна, к. і. н., ст. викладач кафедри історії України
 • Посохова Людмила Юріївна, д. і. н., професор кафедри історії України
 • Ручинська Оксана Анатоліївна, к. і. н., доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
 • Сергєєв Іван Павлович, д. і. н., професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
 • Сорочан Сергій Борисович, д. і. н., професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
 • Станчев Михайло Георгійович, д. і. н., професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії
 • Страшнюк Сергій Юрійович, к. і. н., доцент кафедри нової та новітньої історії, директор Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова
 • Тумаков Олександр Іванович, к. і. н., доцент кафедри нової та новітньої історії
 • Турчан Варвара Олександрівна, студент 4 курсу
 • Шевченко Наталя Володимирівна, голова Профспілки працівників історичного факультету
 • Шрамко Ірина Борисівна, к. і. н., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології, директор Музею археології ХНУ імені В. Н. Каразіна
 • Щепаченко Владислав Ігорович, аспірант

Наказ про затвердження складу Вченої ради

План роботи Вченої ради історичного факультету в 2 семестрі 2023/2024 н. р.