Страшнюк Сергій Юрійович

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Радянсько-болгарське співробітництво у галузі художньої культури (1971–1981 рр.)» (1986 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

історія балканських країн; історія славістики; міжнародні відносини.

Наукові проекти:

Учасник проекту «Історія Об’єднаної Європи: Ідея, Проекти та Інтеграція» (грант, Україна, 2016–2019 рр.)

Головні публікації:

 • Опит за възраждане набългарските училища в Украйна в края на 50-те години на XX в.: [За писмата на И. И. Мешчерюк до Н. С. Хрущов и техните последствия] // Българите в Северного Причерноморие: изслед. и материали. – Велико Търново, 1996. – Т. 5. – С. 399–418.
 • Сербське підґрунтя Харківського університету: Атанасіє Стойкович // УКРАС (Ураїнсько-сербський збірник). – 2010. – Вип. 4. – С. 14–37.
 • Дейността на Центъра по българистика и балкански изследвания «М. Дринов» по координация на научите проучвания в Украйна //Списание на БАН. – 2010. – № 5. – С. 4–7.
 • Македония в творчестве и судьбе учених и воспитанников Харьковского императорского университета // Українсько-македонський науковий збірник. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 156–180. (співавторство – В. С. Бакіров).
 • Під тиском Тіто та диктатом Сталіна: як у Болгарії з'явилася «македонська національна меншина» // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2011. – № 965. – Серія «Історія»: Вип. 43. – С. 171–180.
 • Точка відліку академіка Ізмаїла Срезневського (з нагоди 200-річчя від дня народження) // Ізмаїл Іванович Срезневський (до 200-річчя від дня народження): Біобібліографічний показчик. – Харків, 2012. – С. 4–13.
 • В. Н. Каразин и Сербское восстание 1804–1813 гг. // Ние в науката и науката в нас: По повод 50-годинита на проф. д-р Петко Ст. Петков. – Велико Тъново: Изд-во на ВТУ, 2013. – С. 157–170 (Болгарія).
 • Продолжая научную традицию: Харьковская болгаристика между Дриновскими чтениями (1988–2013) // Дриновський збірник / Дриновски сборник. – Т. VII. – Харків – Софія: Изд-во на БАН, «Проф. Марин Дринов», 2014. – С. 26–43.

Почесні відзнаки:

 • Почесна відзнака «За заслуги перед Болгарською академією наук» (2006 р.).
 • Лауреат премії імені К. І. Рубинського 2012 р. за особливий внесок у розвиток теорії і практики бібліотечної справи.

Стажування,освітні та наукові програми:

 • Наукове стажування при Російському державному гуманітарному університеті (Росія, м. Москва, наказ № 0402-4/260).
 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, сертифікат про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на курсах «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі» захист дистанційного курсу «Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки (ІІ період)». Реєстраційний № 0207-714 від 04.03. 2016 р.
 • Історія Об’єднаної Європи: Ідея, Проекти та Інтеграція (History of the United Europe: Ideas, Projects and Integration), надалі іменована «діяльність» передбаченої умовами грантової угоди № 2016 – 1681/001 – 001 від 17 серпня 2016 р. відповідно до Програми Жан-Моне дія в рамках Програми Еразмус + (Проект № 574727-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2016-2019 рр.)

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки (ІІ період);
 2. Історія міжнародних відносин;
 3. с/к «Політичні кризи та антисистемні рухи в країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1953 –1991 рр.)»;
 4. с/к «Трасформаційні процеси в країнах євроатлантичної цивілізації після Другої світової війни»;
 5. с/к «Країни євроатлантичного регіону в умовах глобалізації».