Посохов Сергій Іванович

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «Університети Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у публіцистиці та історіографії» ( 2006 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

Історія та теорія історичної науки та освіти. Працював над визначенням предмету та завдань соціальної історії науки, вивчає історію та історіографію університетів, історію м. Харкова та Харківського університету.

Наукові проекти:

 • Керівник харківської групи / учасник проекту «Вища освіта: лідерство для прогресу» (Міжнародний фонд «Відродження», 2001 – 2002 рр.)
 • Керівник харківської групи / учасник проекту «Ubiuniversitas – ibiEuropa. Трансфер та адаптація університетської ідеї в Російській імперії другої половини XVIII – першої половини XIX ст.» ( фонд GerdaHenkelStiftung, 2008 – 2012);
 • Учасник проекту «Університетська культура в українському інтелектуальному просторі (ХІХ – поч. ХХІ ст.) (МОН України, 2015 – 2017).
 • Керівник проекту «Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу» (2018 – 2020; Canadian Institute of Ukrainian Studies of University of Alberta (Edmonton, Canada).

 • Співкерівник проекту «Культурна мозаїка міста» (2021 – 2022; Canadian Institute of Ukrainian Studies of University of Alberta (Edmonton, Canada).

Головні публікації:

 • Розвиток освіти та науки [1920-30-ті рр.] // Історія міста Харкова ХХ століття. – Х., 2004. – С. 245-276.
 • Харківський університет у другій половині ХІХ ст. // Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за 200 років. – Х., 2004. – С. 126-216.
 • Харківський історіографічний словник / С.І. Посохов, С.М. Куделко, В.Г. Пікалов та ін. – Х., 2004. – 320 с.
 • Образи університетів Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. – 368 с.
 • Посохов С. Марин Дринов и Харковският университет: историографски бележки //Списание на БАН. – 2018. - №5. – С. 18 – 26.

 • Posochow S. Rektor uniwersytetu w systemie biurokratycznym Imperium Rosyjskiego w XIX I na poczatku XX wieku // Dzieje biurokracji. – Tom VII. – 2018. – С. 145 – 161.

 • Обличчям до світу: історія міжнародних зв’язків Каразінського університету / Г.А. Бондаренко, В.Є. Дягілев, В.Ю. Іващенко, Б.П. Зайцев, В.І. Кадєєв, С.М. Куделко, Б.К. Мигаль, С.І. Посохов; за ред. В.С. Бакірова. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – 180 с.

 • Вовк О.І., Посохов С.І. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна: сторінки історії // Каразінський Університет у Харкові — Університет ім. Адама Міцкевича в Познані: 50 років співпраці (1967–2017) = Uniwersytet Karaziński w Charkowie — Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 50 lat współpracy (1967–2017) / за наук. ред. Т. Біткової, М. Міколайчика = pod red. naukową T. Bitkowej, M. Mikołajczyka. — Харків: Раритети України = Poznań: Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2019. — С. 10 - 36. Те саме польською мовою. – С. 37 – 62.

 • Posokhov S. Territorial Heraldry of the Kharkiv Region: Tradition and Innovation // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. – Warszawa, 2019. Nowej serii. T. 18 (29). S. 209 – 222. http://pther.net/PDF/Rocznik_PTHer/018/RPTHer_25_SpisTresci.htm

 • Posokhov S. I., Rachkov Y. S. The Symbolic Space of Kharkiv as a University City: Emergence and Evolution // EAST/WEST: JOURNAL OF UKRAINIAN STUDIES. 2020. Vol. 7 No. 1 (2020). P. 129 – 167. http://ewjus.com/index.php/ewjus/issue/view/17

 • Посохов С., Рачков Є. Колективний портрет очільників міста Харків (XVIII – початок ХХІ ст.) // Dzieje I biurokracji. Lublin, 2020. – T. XI. – p. 243-253.

 • Посохов С. Проблеми теорії та практики історичної імагології: український вимір // IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL. 2020. № 2(16), р. 7 – 29.

 • У пошуках обличчя міста: Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу / загал. ред. В. Кравченко та С. Посохова. – Харків : Видавництво Точка, 2021. – 564 с.

 • Magier, D., Posokhov, S. Crossing the Rubicon in archival sciences. Redefining the scope of state archivists in the 21st century Poland (with Ukrainian reflection) // Historia i Świat. 2022. №11, p. 291-309, DOI: 10.34739/his.2022.11.17 file:///C:/Users/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9/Desk top/HiS+2022+291-309+Magier+kompres.pdf

 • Посохов С. Университеты Российской империи в украинской историографии // Journal of Modern Russian History and Historiography 15 (2022) p. 223–241, DOI:10.30965/22102388-12340016 https://brill.com/view/journals/jmrh/15/1/article-p223_9.xml

 • Posokhov S. Exploring the Face of the City // Вісник Харківського національного універсситету імені В.Н. Каразіна. Сер. Історія. – 2022. – Вип. 61. – С. 10 – 26.

 • Посохов С. Історична легітимація як напрям діяльності національно-культурних товариств (на матеріалах великих міст Південно-Східної України) // IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL. 2022. № 2(21), р.57 – 88. https://www.ideopol.org/wp-content/uploads/2023/03/ENG.-1.4.-Posokhov.pdf

 • Марин Дринов. Писма, телеграми, докрадни записки, 1859–1905 г. Съставители Д. Христов, Л. Соленкова, М. Левкова-Мучинова, П. Божинов, В. Иващенко, С. Посохов. – София: Изд-во на БАН «Марин Дринов», 2023. – 925 с.

Почесні відзнаки:

 • Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців (1995)
 • Лауреат премії ім. Д. Яворницького Всеукраїнської спілки краєзнавців (1997)
 • Cтипендіат Кабінету міністрів України (1997-1998)
 • Лауреат харківської муніципальної премії в галузі краєзнавства ім. Д.І. Багалія (1998)
 • Відмінник освіти України (1998)
 • Нагороджений Почесною відзнакою голови Харківської обласної державної адміністрації «Слобожанська слава» (2004)
 • Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2005)
 • Нагороджений знаком «За заслуги» Болгарської академії наук (2007)
 • Переможець обласного конкурсу «Вища школа – кращі імена» (2007 р., номінація «декан факультету»)
 • Заслужений працівник освіти України (2010)
 • Медаль імені В.Н. Каразіна Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2015)

 • Заслужений професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2016)
 • Отримав стипендію імені В.Н.Каразіна (гуманітарні науки) Харківської обласної державної адміністрації (2017)

 • Почесна грамота НАН України (2017)

 • Нагороджений медаллю «За служіння Каразінському університету» (2020).

Стажування, освітні та наукові програми:

 • Стажування - Інститут історії Університету Марії Кюрі-Складовської (м. Люблін, Польща, 2016)
 • Наукова програма в межах проекту «History as a Conflict: Ukraine and Neighbors (1990s – 2000s)» (Universityof St. Gallen, 2016)
 • Стажування -Харківський історичний музей (2021).

 • Стипендіат Центру діалогу імені Юліуша Мєрошевського (2023; Польща).

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Історіографія
 2. Вступ до спеціальності
 3. PR-технології в архівній справі

 4. Сучасні підходи до вивчення, управління та презентації культурної спадщини

 5. Університетська культура в історичному вимірі

 6. Підготовка наукових публікацій та презентація результатів наукових досліджень