Посохов Сергій Іванович

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «Університети Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у публіцистиці та історіографії» ( 2006 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

Історія та теорія історичної науки та освіти. Працював над визначенням предмету та завдань соціальної історії науки, вивчає історію та історіографію університетів, історію м. Харкова та Харківського університету.

Наукові проекти:

 • Керівник харківської групи / учасник проекту «Вища освіта: лідерство для прогресу» (Міжнародний фонд «Відродження», 2001 – 2002 рр.)
 • Керівник харківської групи / учасник проекту «Ubiuniversitas – ibiEuropa. Трансфер та адаптація університетської ідеї в Російській імперії другої половини XVIII – першої половини XIX ст.» (Німецький історичний інститут у Москві, фонд GerdaHenkelStiftung, 2008 – 2012);
 • Керівник проекту «Северный Кавказ в социокультурном пространстве дореволюционной и Советской России» (Федеральная целевая программа РФ «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», 2012-2013);
 • Учасник проекту «Університетська культура в українському інтелектуальному просторі (ХІХ – поч. ХХІ ст.) (МОН України, 2015 – 2017).

Головні публікації:

 • Розвиток освіти та науки [1920-30-ті рр.] // Історія міста Харкова ХХ століття. – Х., 2004. – С. 245-276. (те ж саме рос. мовою).
 • Харківський університет у другій половині ХІХ ст. // Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за 200 років. – Х., 2004. – С. 126-216.
 • Харківський історіографічний словник / С.І. Посохов, С.М. Куделко, В.Г. Пікалов та ін. – Х., 2004. – 320 с.
 • Образи університетів Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. – 368 с.
 • Университетская идея в Российской империиXVIII – начала ХХ веков: Антология / А.Ю. Андреев, С.И. Посохов. - М.: РОССПЭН, 2011. – 527 с.
 • Университет в Российской империи XVIII – первой половины ХІХ века / А.Ю. Андреев, С.И. Посохов. - М.: РОССПЭН, 2012. - 671 с.
 • Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.) – Х.:ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 364 с.

Почесні відзнаки:

 • Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців (1995)
 • Лауреат премії ім. Д. Яворницького Всеукраїнської спілки краєзнавців (1997)
 • Cтипендіат Кабінету міністрів України (1997-1998)
 • Лауреат харківської муніципальної премії в галузі краєзнавства ім. Д.І. Багалія (1998)
 • Відмінник освіти України (1998)
 • Нагороджений Почесною відзнакою голови Харківської обласної державної адміністрації «Слобожанська слава» (2004)
 • Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2005)
 • Нагороджений знаком «За заслуги» Болгарської академії наук (2007)
 • Переможець обласного конкурсу «Вища школа – кращі імена» (2007 р., номінація «декан факультету»)
 • Заслужений працівник освіти України (2010)
 • Заслужений професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2016)

Стажування, освітні та наукові програми:

 • Стажування - Інститут історії Університету Марії Кюрі-Складовської (м. Люблін, Польща, 2016)
 • Наукова програма в межах проекту «History as a Conflict: Ukraine and Neighbors (1990s – 2000s)» (Universityof St. Gallen, 2016)

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Основи історіографії
 2. Українська історіографія
 3. Вступ до спеціальності
 4. Наукова інформація в архівній справі
 5. Історична термінологія