Шрамко Ірина Борисівна

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Ковальське ремесло у населення скіфського часу в басейнах Ворскли та Псла» ( 1995 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

Археологія раннього залізного віку Східної Європи; дослідження Більського городища; проблема освоєння заліза на території східноєвропейського лісостепу в 1 тис. до н.е.; поселенські структури Дніпровського лісостепового лівобережжя на початку раннього залізного віку.

Наукові проекти:

 • Учасник проекту «Внесок давнього населення Північного Причорномор’яв формування генофонду сучасної Європи» (Естонія, 2015 р.)
 • Учасник проекту «Залізо як первинний матеріал» (Німеччина, 2016 р.).
 • «Внесок давнього населення Північного Причорномор’я в формування генофонду Сучасної Європи» (Естонія, 2020–2025 ).

 • “Скляні вироби Лісостепової Скіфії“ (Італія, 2021- 2026).

 • “Archaeogenetic research of the necropolis Skorobir- on of the largest burial ground of the beginning of Early Iron Age in Eastern Europe” (Естонія, 2023–2025).

Головні публікації:

 • Ковальське ремесло у населення скіфського часу в басейнах Ворскли та Псла. Автореф. дис. на здоб.кандидата історичних наук. Київ, 1994. 21 с.

 • Шрамко І. Б. Ранній період в історії геродотівського Гелону (за матеріалами розкопок зольника No 5). В:Черненко Є. (відп. ред.). Більське городище та його округа (до 100– річчя початку польових досліджень).Київ: Шлях, 2006. с. 33–56.

 • Культові споруди VI ст. до н.е. Західного Більського городища. Археологічний літопис Лівобережної України. No 2*2006. Полтава, 2006, с. 12–28. (у співавторстві з С.А.Задніковим).

 • Археологічна наука в Харківському університеті. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. No 1145: серія «Історія». Вип. 50. Харків, 2015, с. 8–26.(у співавторстві із В.В.Скирдою).

 • Rich grave of early Scythian period at Bilsk necropolis Skorobor. Ukrainian archaeology ,2016, р. 47–53. (у співавторстві з С.А.Задніковим).

 • Рогове завершення лука з Більського городища. Археологія. 4, 2019, с. 52–59.

 • Bilsk (Belsk) City-Site – the Largest Fortified Settlement of Scythia. Ancient West & East, 20, 2021, р. 171–218.

 • The Bilsk fortified settlement and the Hallstatt world. Silesian Archaeological Reports, 63, 2021, р. 123–148 (у співавторстві з С.А.Задніковим).

 • Egyptian imports of 6th century BС in the materials of Forest-Steppe Scythia. Shodoznavstvo, 2022, No. 89, pp. 139–180 ( у співавторстві з М.Тарасенком).

 • Rhodian Amphora from Lutishche and the Question of the Greek Imports of the Hellenistic Period in the Forest- steppe Scythia. In: Rembart L., Waldner A. (ed.). Manufacturers and markets. The Contributions of Hellenistic Pottery to Economies Large and Small. Proceedings of the 4th Conference of IARPotHP, Athens, November 2019, 11th–14 th. Volume 4 (IARPotHP 4), Wien: Phoibos Verlag, 2022, p. 813–822 (у співавторстві з С.А.Задніковим).

 • Greek pottery 7th–6th centuries BC on Bilsk Fortified Settlement. In: Boardman J., Hargrave J., Avram A.,Podossinov A. (eds.). Connecting the Ancient World West and East. Studies presented to prof. Gocha R.Tsetskhladze. volume I. Peeters, Leuven, 2022, p. 877–892 (у співавторстві з С.А.Задніковим).

 • Музей археології Каразінського університету в умовах війни: виклики та відповіді. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2022. Випуск 62, с. 232–247.

 • Курган 1/2021 некрополю Скоробір в окрузі Більського городища. Археологія і давня історія України. Вип.2 (47) Київ, 2023, с. 174 — 189.

Почесні відзнаки:

 • Орден «За заслуги у професійній діяльності» ( 2009 р.)
 • Знак «Почесна грамота Полтавської обласної ради» (2016 р.)
 • Медаль Каразінського університету (2021 р.)

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Символізм в культурі”(1 частина: «Феномен скіфської культури

 2. Скансени: сучасні практики створення відкритих експозицій археологічних пам’яток