Підготовка докторів філософії з історії та археології

Розклад літньої сесії аспірантів


Документи, що регламентують підготовку здобувачів третього рівня вищої освіти

Робочі програми

Нормативна частина

Вибіркова частина

Здобувачі третього рівня вищої освіти "доктор філософії з історії та археології"

Юрій Білоусов

Кафедра Нової та новітньої історії

Спеціальність: 032 "історія та археологія"

Науковий керівник: доктор історичних наук, проф.М. Г. Станчев

Тема дисертації: «Болгарія та ЄС: досвід європейської інтеграції у 2007-2018 рр.»

Оксана Гела

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Науковий керівник: к.і.н., доцент В. Ю. Іващенко

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Тема: «Образи інтелігенції в радянській візуальній культурі (на матеріалах сатиричних видань)»

Ігор Іськов

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Науковий керівник: к. і. н., доц. В. В. Скирда

Спеціальність 032 "історія та археологія"

Тема дисертації «Військові поховання VIII – IX ст. лісостепового варіанту салтівської культури»

Олександр Махонін

Кафедра нової та новітньої історії

Спеціальність: 032 "історія та археологія"

Науковий керівник: к.і.н., доцент О.І.Тумаков

Тема: «Іноземні екстериторіальні поселення у Китаї: виникнення, розвиток і повсякденне життя (середина ХІХ – 1943 р.)»

Олександр Новак

Кафедра історії України

Науковий керівник: проф. Л. Ю. Посохова

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Тема: «Унормування професійної діяльності пам’яткоохоронців у радянській Україні (1919 – 1930-ті рр.)».

Юрій Скрипниченко

Кафедра історії України

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Науковий керівник: д. і. н., проф. С. О. Наумов

Тема дисертації: «Експлуатація трудових ресурсів Харківщини в умовах окупації Третім райхом (1941-1943 рр.)».

Анастасія Семибратська

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Науковий керівник: к.і.н., доц. С. Д. Литовченко

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Тема: «Жіночі образи в олімпійському пантеоні богів: походження, становлення та трансформація (VIII-V ст. до н.е.)».

Олена Семененко

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Науковий керівник: к.і.н., доц. О. А. Ручинська

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Тема: Культ Асклепія у Давній Греції класичного періоду та у Римській імперії в англо-французькій історіографії.

Владислав Щепаченко

Кафедра історії Східної Європи

Науковий керівник: д. і. н., проф. М. В. Любичев

Спеціальність: 032 "історія та археологія"

Тема: «Скляний посуд у черняхівській культурі на території України»

Тимур Андрєєв

Кафедра нової та новітньої історії

Спеціальність: 032 "історія та археологія"

Науковий керівник: к.і.н., доц. Л.С. Чернявський

Тема: «Всесвітня рада церков та Російська православна церква у часи холодної війни (1961-1968 рр.)»