Підготовка докторів філософії з історії та археології

Розклад літньої сесії аспірантів


Документи, що регламентують підготовку здобувачів третього рівня вищої освіти

Робочі програми

Нормативна частина

Вибіркова частина

Здобувачі третього рівня вищої освіти "доктор філософії з історії та археології"

Юрій Білоусов

Кафедра Нової та новітньої історії

Спеціальність: 032 "історія та археологія"

Науковий керівник: доктор історичних наук, проф.М. Г. Станчев

Тема дисертації: «Болгарія та ЄС: досвід європейської інтеграції у 2007-2018 рр.»

Оксана Гела

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Науковий керівник: к.і.н., доцент В. Ю. Іващенко

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Тема: «Образи інтелігенції в радянській візуальній культурі (на матеріалах сатиричних видань)»

Олег Калугін

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Спеціальність: 032 "історія та археологія"

Науковий керівник: проф. С. М. Куделко

Тема: «Викладання історії первісного суспільства та археології у Харківському університеті»

Микита Мар'єнко

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Науковий керівник: проф. С. І. Посохов

Спеціальність: 032 "історія та археологія"

Тема: «Дуель у Російській імперії: дискурсивний, соціальный та етичний аспекти»

Олександр Махонін

Кафедра нової та новітньої історії

Спеціальність: 032 "історія та археологія"

Науковий керівник: к.і.н., доцент О.І.Тумаков

Тема: «Іноземні екстериторіальні поселення у Китаї: виникнення, розвиток і повсякденне життя (середина ХІХ – 1943 р.)»

Олександр Новак

Кафедра історії України

Науковий керівник: проф. Л. Ю. Посохова

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Тема: «Унормування професійної діяльності пам’яткоохоронців у радянській Україні (1919 – 1930-ті рр.)».

Альона Походнякова

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Спеціальність: 032 «історія та археологія»

Науковий керівник: к.і.н., доц. С. Д. Литовченко

Тема дисертації: «Історія розвитку набатейського суспільства (VIII ст. до н. е. - I ст. н. е.)»

Вадим Ткаченко

Кафедра нової та новітньої історії

Спеціальність: 032 "історія та археологія"

Науковий керівник: к.і.н.., доцент Д. В. Миколенко

Тема: «Холодна війна» в суспільному дискурсі Канади (1945–1962 рр.)»

Анастасія Ховтура

Кафедра історії України

Науковий керівник: проф. Л. Ю. Посохова

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Тема: «Становлення та модернізація соціальної інфраструктури губернських міст Лівобережної України (кін. XVIII - поч. ХХ ст.)

Анастасія Семибратська

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Науковий керівник: к.і.н., доц. С. Д. Литовченко

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Тема: «Жіночі образи в олімпійському пантеоні богів: походження, становлення та трансформація (VIII-V ст. до н.е.)».

Олена Семененко

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Науковий керівник: к.і.н., доц. О. А. Ручинська

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Тема: Культ Асклепія у Давній Греції класичного періоду та у Римській імперії в англо-французькій історіографії.

Владислав Щепаченко

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Науковий керівник: к.і.н., доц. В. В. Скирда

Спеціальність: 032 "історія та археологія"

Тема: «Скляний посуд у черняхівській культурі на території України»

Дар'я Ланько

Кафедра історії України

Науковий керівник: проф. С. О. Наумов

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

Тема: «"Провокаторство" в українському національному русі початку ХХ ст. (на матеріалах Лівобережжя)»

Тимур Андрєєв

Кафедра нової та новітньої історії

Спеціальність: 032 "історія та археологія"

Науковий керівник: к.і.н., доц. Л.С. Чернявський

Тема: «Всесвітня рада церков та Російська православна церква у часи холодної війни (1961-1968 рр.)»