Документи


Зразки титульних сторінок, заяв, форм для заповнення


Закон України про вищу освіту


Документи, що регламентують забезпечення якості освіти

Порядок проведення перевірки дипломних робіт (проектів) студентів на наявність запозичень з інших документів.

Положення про історичний факультет


Тумаков О.І., Любавський Р.Г. Методичні рекомендації для написання курсових та дипломних робіт


Орієнтовні питання для підготовки до державного екзамену з історії України для студентів рівня "бакалавр" за посиланням.


Для магістрів


Для аспірантів

Приклади типових документів