Спеціалізована рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Спеціалізована вчена рада Д 64.051.10

Склад ради:

 • Голова – д.і.н., професор, завідувач кафедри історії України ХНУ імені В.Н. Каразіна Калініченко Володимир Вікторович, спеціальність 07.00.01 – історія України;
 • Заступник голови - д.і.н., професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В.Н. Каразіна Сорочан Сергій Борисович, спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія;
 • Вчений секретар – к.і.н., доцент кафедри історії України ХНУ імені В.Н. Каразіна Майстренко Владислав Сергійович, спеціальність 07.00.01 – історія України. Контактний телефон: 707-52-25
 • Волосник Юрій Петрович, д.і.н., професор, професор кафедри історії Росії ХНУ імені В.Н. Каразіна, спеціальність 07.00.01 – історія України;
 • Греченко Володимир Анатолійович, д.і.н., професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін, юридичної журналістики та мовної підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ, спеціальність 07.00.01 – історія України;
 • Лиман Сергій Іванович, д.і.н, проф., завідувач кафедри туристичного бізнесу Харківської державної академії культури, спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія;
 • Олянич Валентина Володимирівна, д.і.н, доц., професор кафедри соціально-економічних дисциплін Харківської гуманітарно-педагогічної академії, спеціальність 07.00.01 – історія України;
 • Посохова Людмила Юріївна, д.і.н., проф., професор кафедри історії України ХНУ імені В.Н. Каразіна, спеціальність 07.00.01 – історія України;
 • Потрашков Сергій Васильович, д.і.н., проф., професор кафедри історії Росії ХНУ імені В.Н. Каразіна, спеціальність 07.00.02 - всесвітня історія;
 • Руденко Ростислав Гаврилович, д.і.н., професор, професор кафедри українознавства та мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету, 07.00.01 – історія України;
 • Сергєєв Іван Павлович, д.і.н., професор, професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В.Н. Каразіна, спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія;
 • Танцюра Василь Іванович, д.і.н, проф., професор кафедри українознавства Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, спеціальність 07.00.01 – історія України;
 • Чорний Дмитро Миколайович, д.і.н. професор, завідувач кафедрою українознавства філософського факультету, спеціальність 07.00.01 – історія України;
 • Чувпило Олександр Олександрович, д.і.н., професор, професор кафедри Нової та новітньої історії ХНУ ім. В.Н.Каразіна, спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія;
 • Ячменіхін Костянтин Михайлович, д.і.н., професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Чернігівського державного педагогічного університету, спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія.

Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2016 року № 1604 про створення ради

Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604

Форма П-2ДС