Студентські наукові гуртки

На історичному факультеті діють Студентські наукові гуртки, що дозволяє студентам знайомитися з актуальними у науковому житті подіями, апробувати результати своїх наукових досліджень, ділитися досвідом та спілкуватися у дружньому колі однодумців.

  • Студентський науковий гурток історії України (Куратор: докт. іст. наук, проф. Посохова Л. Ю. Староста: Ваніна Марія).
  • Студентський науковий гурток історії Східної Європи (Куратор: докт. іст. наук, проф. Волосник Ю. П. Староста: Пугін Михайло).
  • Студентський науковий гурток історії стародавнього світу та середніх віків (Куратор: канд. іст. наук, доц. Ручинська О. А. Старости: Протасова Альона, Хижняк Ігор).
  • Студентський науковий гурток нової та новітньої історії (Куратор: докт. іст. наук, доц. Миколенко Д. В. Староста: Кулік Олександр).
  • Студентський науковий гурток міжнародних відносин (Куратор: канд. іст. наук., доц. Ченчик Д. В. Староста: Кот Анастасія).
  • Студентський науковий гурток історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (Куратор: канд. іст. наук, доц. Кісельова Ю. А. Староста: Раков Дмитро).
  • Студентський науковий гурток археології (Куратор: канд. іст. наук, доц. Шрамко І. Б. Староста: Аргунова Анна).
  • Студентський науковий гурток мистецтвознавства (Куратор: канд. іст. наук., доц. Павлова О. Г. Староста: Арістархова Марина).
  • Студентський клуб «Університетські історії» (Куратор: докт. іст. наук, проф. Посохов С. І. Голова: Кісельова Юлія).

У межах засідань студентських гуртків регулярно проводяться круглі столи, де піднімаються важливі проблеми історії.