Студентські наукові гуртки

На історичному факультеті діють Студентські наукові гуртки, що дозволяє студентам знайомитися з актуальними у науковому житті подіями, апробувати результати своїх наукових досліджень, поділитися досвідом та поспілкуватися у дружньому колі однодумців.

  • Студентський науковий гурток історії України. (Куратор: докт. іст. наук, проф. Посохова Л. Ю. Староста: Новак Олександр)
  • Студентський науковий гурток історії Східної Європи. (Куратор: докт. іст. наук, проф. Волосник Ю. П. Староста: Пугін Михайло)
  • Студентський науковий гурток історії стародавнього світу та середніх віків. (Куратор: канд. іст. наук, доц. Ручинська О. А. Староста: Протасова Альона)
  • Студентський науковий гурток нової та новітньої історії. (Куратор: канд. іст. наук, доц. Миколенко Д. В. Староста: Кулік Олександр)
  • Студентський науковий гурток історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. (Куратор: канд. іст. наук, доц. Кісельова Ю. А. Староста: Раков Дмитро )
  • Студентський науковий гурток археології. (Куратор: канд. іст. наук, доц. Шрамко І. Б. Староста: Зміївська Аліна)
  • Студентський клуб «Університетські історії». (Куратор: докт. іст. наук, проф. Посохов С. І. Голова: Кісельова Юлія)
  • Студентський науковий гурток мистецтвознавства (Куратор: канд. іст. наук., доц. Павлова О. Г. Староста Арістархова Марина)

У рамках засідань студентських гуртків регулярно проводяться круглі столи, де піднімаються важливі проблеми історії.