Харківський історіографічний збірник

Головний редактор – доктор історичних наук, професор С. І.Посохов

Відповідальний секретар – кандидат історичних наук, старший викладач Ю. А.Кісельова

Адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків 61077, Україна, історичний факультет.

Teлефон: +38 (057) 707 52 51

Електронна пошта: historiography@karazin.ua

Фахове видання з історичних наук (наказ МОН № 1328 від 21.12.2015).

Періодичність видання: раз на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, німецька, польська.

Обсяг: до 10 умов. друк. аркушів.

Періодичне видання виникло за ініціативи співробітників кафедри історіографії, джерелознавства та археології. На його сторінках публікуються статті з актуальних проблем теорії та історії історичної науки і освіти. Раз на два роки в «Харківський історіографічний збірник» входять блоки, які формуються з матеріалів «Астаховських читань» та мають тематичну спрямованість: питання категоріального апарату історичної науки та історіографії, періодизації історіографічного процесу, взаємодії історіографії та наукознавства, професійної етики істориків та проблем наукового співтовариства. Випуски, не пов’язані з читаннями, надають більше можливостей для публікації статей молодих науковців, в тому числі й з проблемної історіографії.

Вимоги до оформлення рукописів статей