Старожитності

Головні редактори - доктор історичних наук, професор С. І. Посохов, кандидат історичних наук, доцент С. В. Д'ячков
Відповідальний секретар – кандидат історичних наук, доцент С. Д. Литовченко
Адреса: історичний факультет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61022 Україна.
E-mail:
antiquites.journal@karazin.ua
Тел. (057) 707-53-37; 702-00-85.
Наукове фахове видання з історичних наук Міністерства освіти і науки Українивід 11.07.2016 № 820.
Періодичність – раз на рік.
Мови: українська, російська.
Обсяг: до 20 умов. друк. аркушів.


Постійні рубрики:

  • Матеріали
  • Статті
  • Публікації
  • Замітки
  • Рецензії
  • Хроніка

Збірник видається Харківським історико-археологічним товариством історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 1994 р. Щорічник «Старожитності» друкує статті теоретичного й науково-дослідного характеру, присвячені проблемам археології, стародавньої й середньовічної історії, а також по суміжних дисциплінах і краєзнавству.


Вимоги до оформлення статей