Старожитності

Старожитності. Вип. 12. - 2013 р.

Старожитності. Вип.10. - 2011 р.

Старожитності. Вип.9. - 2010 р.

Старожитності. Вип.8. - 2009 р.

Головний редактор – доктор історичних наук, професор С. І. Посохов

Відповідальний секретар – кандидат історичних наук, доцент С. Д. Литовченко

Адреса: історичний факультет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61077 Україна. Електропошта: hiao@univer.kharkov.ua Тел. (057) 707-53-37; 702-00-85.

Фахове видання з історичних наук. Перелік ВАК № 1, 1999 р.

Періодичність видання – раз на рік

Мови видання: українська, російська

Обсяг: до 20 умов. друк. аркушів

Постійні рубрики:

  • Матеріали
  • Статті
  • Публікації
  • Замітки
  • Рецензії
  • Хроніка

Збірник видається Харківським історико-археологічним товариством історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 1994 р. Щорічник «Старожитності» друкує статті теоретичного й науково-дослідного характеру, присвячені проблемам археології, стародавньої й середньовічної історії, а також по суміжних дисциплінах і краєзнавству.

До авторів