Дриновський збірник

Дриновський збірник. - Т. VІІI. - 2015

Дриновський збірник. - Т. VIІ. - 2014

Дриновський збірник. - Т. VI. - 2013.

Дриновський збірник. - Т. V. - 2012

Дриновський збірник. - Т. IV. - 2010

Дриновський збірнинк. - Т ІІІ. - 2009

Дриновський збірник. - Т. ІІ. - 2007.

Головний редактор – кандидат історичних наук, доцент С. Ю. Страшнюк

Відповідальний секретар – кандидат історичних наук Н. В. Аксьонова

Адреса редакційної колегії

Україна, 61077, Харків, м. Свободи, 6, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова

Тел./факс: +38(057)707-50-27

Електропошта: drinov@univer.kharkov.ua

Періодичність видання: один раз на рік

Мови видання: українська, російська

Обсяг: до 30 умов. друк. аркушів

Постійні рубрики:

  • Статті
  • Повідомлення
  • Джерела
  • Рецензії
  • Наукове життя

«Дриновський збірник», названий на честь засновника та першого голови Болгарської академії наук, професора Харківського університету Марина Дринова (1838 – 1906), є органом Комісії істориків Україна – Болгарія, спільним проектом ХНУ імені В. Н. Каразіна та БАН. Збірник не лише репрезентує історію розвитку та сучасний стан цих напрямків гуманітарного знання у Харкові, а й містить публікації науковців з інших міст України, Болгарії та Росії – країн, з якими пов’язаний життєвий та творчий шлях Марина Дринова. Тематично вони охоплюють широке коло проблем: від узагальнюючих історіографічних нарисів та окремих персоналій провідних болгаристів до археологічних та етнографічних розвідок, штудій з історії Візантії та Болгарії. Як і попередній, другий том українсько-болгарського видання містить рубрики «Джерела», «Рецензії» та «Наукове життя». Розрахований передусім на істориків – учених, викладачів, аспірантів та студентів, він буде цікавим і для фахівців суміжних гуманітарних дисциплін.