Вісник ХНУ. Серія «Історія»

Відповідальний редактор – доктор історичних наук, професор С. І. Посохов

Відповідальний секретар – кандидат історичних наук Є. С. Рачков

Адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, історичний факультет, майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Email: yevhen.rachkov@karazin.ua

Web: https://periodicals.karazin.ua/history

Наукове фахове видання з історичних наук (категорія "Б") згідно з наказом МОН України від 17.03.2020 no.409

Періодичність випуску: два рази на рік

Прийом статей: протягом року

Мови видання: українська, англійська

Обсяг: до 30 умов. друк. аркушів


Постійні рубрики:

  • Історія України
  • Історія стародавнього світу та середніх віків
  • Нова та новітня історія
  • Питання історіографії та джерелознавства
  • Археологія та етнографія
  • Повідомлення
  • Рецензії та огляди

Матеріали Вісника відображують досягнення вчених у широкому спектрі знань про минуле: від стародавньої та середньовічної історії, археології, етнографії до нової та новітньої історії, історіографії та джерелознавства. Географія досліджень охоплює як вітчизняні, так і закордонні країни. У Віснику публікують свої доробки дослідники різних наукових центрів України, а також закордону.