Вісник ХНУ. Серія «Історія»

Головний редактор – кандидат історичних наук, доцент С. Д. Литовченко.
Відповідальний секретар – кандидат історичних наук, доцент Р. Г. Любавський.
Адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків 61022, Україна, історичний факультет.
Teл.: +38(057)707-56-68.
E-mail: istvestnik@gmail.com
Фахове видання з історичних наук. (наказ МОН від 21.12.2015 р. № 1328).
Періодичність: два рази на рік. Прийом статей з 1 вересеня до 15 листопада щороку.
Мови видання: українська, російська, англійська.
Обсяг: до 30 умов. друк. аркушів


Постійні рубрики:

  • Історія України
  • Історія стародавнього світу та середніх віків
  • Нова та новітня історія
  • Питання історіографії та джерелознавства
  • Археологія та етнографія
  • Повідомлення
  • Рецензії

Матеріали вісника відображують досягнення вчених в широкому спектрі знань про минуле: від стародавньої та середньовічної історії, археології до нової та новітньої історії, історіографії та джерелознавства. Географія досліджень охоплює як вітчизняні так і закордонні країни. Хоча основна маса публікації належить історикам Харківського університету, на сторінках вісника публікували свої роботи дослідники інших наукових центрів України а також з-за кордону.


Вимоги до оформлення рукописів статей