Модуль Моне 2019-2022 рр.

Жан Моне модуль 611665-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE

Infrastructure that have united Europe: Insights into the History, Recent Developments and Outlook for Capacities»

Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасний стан та погляд у майбутнє

Інвестиції в інфраструктуру – це один із пріоритетних напрямів розвитку економіки будь-якої країни. Саме тому слід привернути більше уваги можливостям зробити Україну енергоефективною, ресурсозберігаючою та екологічно чистою за рахунок збільшення інвестицій в інфраструктуру. При цьому Україна має використовувати свої переваги: сприятливе географічне та геополітичне положення, найдовші транспортні коридори в Європі, великий транзитний потенціал, наявність важливих вузлів світової торгівлі, та розвивати інфраструктуру з урахуванням досвіду та найкращих практик Європейського Союзу.

Ми пропонуємо навчальний міждисциплінарний курс «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історію, сучасний стан та погляд у майбутнє» для студентів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що має на меті привернути увагу українського суспільства до необхідності інституційних реформ інфраструктурної системи з метою сприяння інтеграції та співпраці між Україною та європейськими країнами. Завдання, методи їх вирішення та очікувані результати представлені у таблиці.

Завдання

Заходи

Очікувані результати

Надання студентам необхідних навичок та компетентностей у сфері розвитку інфраструктури як чинника європейської інтеграції (стимули, ефекти, державна політика)

Лекції та семінари для студентів

Підготовка курсу "Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасний стан та погляд у майбутнє" з вільним доступом на веб-сайті університету

Заохочення молодого покоління викладачів та студентів до Європейських студій

Відкритий семінар для академічної спільноти

Представлення кращих практик ЄС в сфері інфраструктурних інвестицій різним цільовим групам спираючись на історичний досвід

Заохочення молодих науковців до вивчення та поширення успішних інфраструктурних проектів

Написання есе студентами- магістрами

Представлення ідей інвестиційних проектів щодо інфраструктури, які можуть бути корисними на рівні міста. Обмін досвідом впровадження нових технологій на рівні міста

Виявлення прогалин у регіональних інфраструктурних системах

Круглий стіл з представниками місцевих органів влади та бізнесу

Пошук оптимальних рішень екологічних та логістичних проблем України

Обґрунтування важливих на національному рівні інфраструктурних проектів (підсумковий звіт студентів)

Підготовка пропозицій щодо інвестування у великі інфраструктурні проекти, спрямовані на зменшення негативних наслідків промислового виробництва, та направлення їх до Міністерства інфраструктури України та Інституту економіки та прогнозування

Впровадження Європейських студій у шкільне середовище

Лекції для шкільних вчителів, які навчаються в Академії неперервної освіти

Підготовка кваліфікованих викладачів з історії європейської інтеграції та Європейського Союзу

Круглий стіл на щорічній різдвяній конференції для учнів

Поширення теоретичних та практичних знань про роль інфраструктури у розвитку цілісного європейського ринку у Харківській області та Україні

Лекція, організована за підтримкиГО «Шостий кут»

Вільний університет " Майдан Моніторинг "

Завантажена записана лекція про роль інфраструктури у розвитку цілісного європейського ринку (Youtube канал)

Просування наукових знань про основні інфраструктурні проекти та їх вплив на європейську інтеграцію

Проведення міжнародного наукового круглого столу під час міжнародної конференції в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

Участь у міжнародних конференціях у Болгарії та Швеції

Публікація матеріалів та програми конференції (електронна версія та друкована), а також публікація результатів наукових проектів в міжнародному журналі Болгарської академії наук та щорічнику «Дриновський збірник».

Створення та зміцнення співпраці в рамках програм Erasmus + між університетами-партнерами

Імплементація проекту

Майбутні спільні проекти в рамках програм Erasmus +