Наумов Сергій Олександрович

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «Регіональні структури українського політичного руху: становлення і діяльність, 90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р. (на матеріалі Лівобережжя)» (2007 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

історія націоналізму, історія українського національного руху, регіональна історія, персоналістика

Головні публікації:

 • Український політичний рух на Лівобережжі (90-ті рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р.). – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 344 с.
 • Створення Революційної української партії // Укр. іст. журн. – 2006. – № 2. – С. 49-59.
 • «Братство самостійників» у контексті українського національного руху періоду Першої світової війни // Історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 21-34.
 • «Болгарська тема» в українському націотворенні імперської доби: до питання про взаємодію «національних проектів» // Дриновський збірник. – Харків; Софія, 2011. – Т. 4. – С. 113-126.
 • До питання про потенціал українського консерватизму в суспільному русі Наддніпрянщини початку ХХ ст. // Вісник ХНУ.2013. – Серія історія. – Вип. 47. – С. 113-125.
 • Пантелеймон Куліш як співтворець «українського проекту» ХІХ ст. // Українсько-македонський науковий збірник. – К., 2014. – Вип. 6. – С. 54-70.
 • Харківський університет і українська культура (до 210-річчя від часу заснування ХНУ імені В. Н. Каразіна) / за ред. Ю. М. Безхутрого. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 296 с. (у співавт.).

Стажування,освітні та наукові програми:

Кафедра історії Східної Європи ХНУ імені В.Н.Каразіна 16.11.2015 -30.12.2015 Наказ № 0207-2/1937 від 13.11 15

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Історія України (1917-1939)
 2. Український політичний рух у Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
 3. Актуальні проблеми історії України