Каплін Олександр Дмитрович

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «Слов’янофільська ідея історичного розвитку Росії» (2005 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

історія суспільної думки, історіографія, філософія історії, джерелознавство.

Головні публікації:

 • Каплин А.Д. (в соавт.) Православная энциклопедия Харьковщины // Харьков: Майдан, 2009.

 • Каплин А.Д. (в соавт.) Свято-Пантелеимоновский храм г. Харькова. История и современность // Харьков: Золотые ворота, 2012.

 • Каплін О.Д., Петровський В.В., Сергєєв І.П. Свято-Георгіївський храм в с. Дунаєць. Історія і сучасність. – Харків: Вид-во «Майдан», 2019. 92 с.

 • Гончаров Г. В., Каплін О. Д., Файєр О. А. Збігнєв Бжезінський і місце України у його геостратегічній концепції (1940 – 2017 рр.) Грані/Науково-теоретичний альманах. 2021. Т.24.№12. С.43–50.

 • Каплін О. Д., Гончаров Г. В. Енцикліка Папи Римського Франциска «fratelli tutti» («усі – брати») і актуальні смисли внутрішньої і зовнішньої політики ЄС // Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 23 квітня 2021 року) Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С.125–132.

 • Каплін О.Д., Гончарова О.А Поглиблення світової кризи і необхідність нових філософських підходів у європейській свідомості і дипломатії // Європейська дипломатія у ХХІ столітті: Матеріали III наук.-практичн. Кругл. стіл (18 грудня 2020 року). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. С.59–64.

 • Каплін О. Д., Харченко І. М. Ювілейна доповідь Римського клубу (2017/2018 рр.) як одне з джерел сенсів і цінностей зовнішньої політики ЄС // Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2019 року, м. Харків). – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – С.87–90.

 • Kaplin, Alexander, Olha Honcharova, Valentyna Hlushych, Halyna Marykivska, Viktoriia Budianska, and Svitlana Lavinda. 2021. “Slavic Scholar and Educator Pyotr Bezsonov (1827-1898): A Life and Legacy”. Academic Journal of Interdisciplinary Studies 10 (3):134. (Scopus)

 • Каплін О.Д., ПетровськийВ.В.. Де дорога, там і шлях: Драбинівка на шляхах і роздоріжжях історії. – Харків: Вид-во «Майдан», 2020. – 123 с.

Стажування,освітні та наукові програми:

 • Стажування на кафедрі Східної Європи ХНУ имені В.Н. Каразіна (2015 р.)
 • Стажування на кафедрі Східної Європи ХНУ имені В.Н. Каразіна (2019 р.)

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Архівознавство;
 2. Релігієзнавство;
 3. Спецкурс «Джерелознавство»;