Каплін Олександр Дмитрович

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «Слов’янофільська ідея історичного розвитку Росії» (2005 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

історія суспільної думки, історіографія, філософія історії, джерелознавство.

Головні публікації:

 • Из истории русской религиозной мысли ХIХ в. Славянофильская идея исторического развития России. – Харьков: Изд. группа "РА – Каравелла", 2000. – 308 с.
 • Мировоззрение славянофилов. – М.: Ин-т русск. цив., 2008. – 448 с.
 • Православная энциклопедия Харьковщины.– Харьков: Майдан, 2009.– 564 с. (в соавт.)
 • Славянофилы. Историческая энциклопедия. – М.: Ин-т русск. цив., 2009.– 736 с. (в соавт.)
 • Славянофилы, их сподвижники и последователи. – М.: Ин-т русск. цив., 2011. – 624 с.
 • Свято-Пантелеимоновский храм г. Харькова. История и современность. – Харьков: Золотые ворота, 2012.– 224 с. (в соавт.)
 • Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников.– М.: Ин-т русск. цив., 2015.– 608 с.
 • Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников.– М.: Ин-т русск. цив., 2016.– 648 с.

Стажування,освітні та наукові програми:

Стажування на кафедрі Східної Європи ХНУ имені В.Н. Каразіна (2015 р.)

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Архівознавство;
 2. Релігієзнавство;
 3. Спецкурс «Джерелознавство»;
 4. Спецкурс «Церковна історіографія»;
 5. Спецкурс «Теорія та методика архівної справи»;
 6. Спецкурс «Актуальні проблеми джерелознавства».