Чувпило Олександр Олександрович

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «Ідейно-політична боротьба в Індійському національному конгресі (20–30-ті роки ХХ ст.)» ( 1995 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

Історія країн Азії та Африки нового та новітнього часу; Історія Індії нового та новітнього часу.

Головні публікації:

 • Вибрані індологічні твори. – Харків, 2013. – 748 с.
 • Ідейно-політична боротьба в Індійському національному конгресі (20 – 30-ті роки XX ст.). – Харків, 2015. – 322 с.
 • Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805 – 2015 рр.). – Харків, 2015. – 532 с. (у співавторстві з Л. О. Чувпило).
 • Індія в боротьбі за незалежність: національні лідери та організації. – Харків, 2016. – 268 с. (у співавторстві з О. В. Леньпо та Л. О. Чувпило).
 • Індійський національно-визвольний рух на першому етапі Другої світової війни (1939 – 1940 рр.) // Вісник ХНУ. – 2014. – № 1117. – Історія. – Вип. 48. – С. 170–186.
 • Мусульманська ліга у пошуках власного шляху: аналіз взаємовідносин з Індійським національним конгресом (1927–1937 рр.) // Методичний вісник історичного факультету – 2011. – № 9. – С. 172–184.
 • Конституційний розвиток Індії у колоніальний період // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія «Історія та географія». – Вип. 40. – Харків. – 2011. – С. 82–86.
 • Деякі найважливіші джерела про участь індійських комуністів у національно-визвольному русі // Вісник ХНУ. – 2011. – № 965. – Історія. – Вип. 43. – С. 190–202.
 • Им было бы о чем поговорить (А.Е. Кучер, Гандиджи, Н. Хемчандра) / О. О. Кучер: Спогади, документи, матеріали. – Х., 2015. –С.110–119.

Стажування,освітні та наукові програми:

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, кафедра Східної Європи. 01.03-30.04.2013 наказ № 2401-4/091 від 16.02. 2013 р.

Навчальні курси, що викладаються:

 1. Сучасна історія країн Азії, Африки та Латинської Америки.